Категорія Співробітники

Овсієнко Ірина Володимирівна

Тел.: +38 (044) 526-23-84

корпоративна пошта: іrynaovsiienko@knu.ua

Профіль у наукометричних базах даних:

            

Освіта:

1984-1989   Навчання у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність «Фізика»

1991-1995   Навчання в аспірантурі (заочне відділення) Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Фізика твердого тіла»

Основні етапи професійної діяльності:

1989-1993   Старший інженер, фізичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка

1993-1996   Молодший науковий співробітник лабораторії „Фізичне матеріалознавство твердого тіла» фізичного факультету Київського державного університету Т. Г. Шевченка

1996-1999   Науковий співробітник лабораторії „Фізичне матеріалознавство твердого тіла» фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2000   Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії „Фізичне матеріалознавство твердого тіла» фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2000-2011   асистент кафедри загальної фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

З 2011   доцент кафедри загальної фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1997   кандидат фізико-математичних наук із спеціальності 01.04.07 – фізика твердого тіла

2014   Наукове звання доцент кафедри

Загальний трудовий стаж – 37р., науковий та науково-педагогічний стаж – 32р

Основні напрямки наукової діяльності: 

  • Фізика низькорозмірних графітових матеріалів, в тому числі, інтеркальованих сполук графіту.
  • Розробка методів отримання та модифікації нанорозмірних карбонових структур. Структурні, магнітні, електро- та магнітотранспортні властивості нанорозмірних карбонових матеріалів та композитів на їх основі.
  • Структурні, магнітні, електро-та магнітотранспортні, електродинамічні властивості полімерних нанокомпозитів з нанокарбоновим наповнювачем, в тому числі, з нанокарбоновим наповнювачем, модифікованим магнітними металами.

Результати наукової діяльності опубліковано в близько 200 наукових роботах, із них 2 монографії, 7 розділів монографій, ~ 100 статей у вітчизняних та закордонних наукових фахових виданнях (в базі Scopus ~ 60, h-фактор – 10), тези доповідей на міжнародних конференціях.

Співвиконавець досліджень в рамках міжнародних проектів (УНТЦ, CRDF, NATO), член локального оргкомітету постійного Українсько-німецького симпозіуму з фізики і хімії наноструктур та нанобіотехнології (2012, 2013,2015 рр.) та Українсько-французької школи-семінару з фізики та хімії вуглецевих наноматеріалів (2013, 2017 рр.).

Основні публікації за останні 10 років:

Монографії:

1. Овсієнко І.В., Мацуй Л.Ю., Вовченко Л.Л., Лень Т.А. Термодинаміка інтеркальованих сполук графіту. Видання: ТОВ “ТВОРИ. – 2020. ISBN 978-966-949-334-7

2. О.А. Лазаренко, Л.Л. Вовченко, І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй. Полімерні композити нановуглець-метал: структура і електричні властивості. Видання: ТОВ “ТВОРИ. – 2018. – Стр. 1-204. ISBN 978-617-7706-29-7

Статті:

 

1. I. V. Ovsiienko, T. A. Len, I. G. Mirzoiev, E. Yu. Beliayev, D. Gnida, L. Yu. Matzui, V. M Heraskevych. Low-temperature magnetoresistance of multi- walled carbon nanotubes with perfect structure // Low Temperature Physics, V 48 (2), P. 89 – 98 (2022). https://doi.org/10.1063/10.0009286.

2. D.O.Shpylk a, I.V.Ovsiienko, T.A.Len, L. Yu Matzui, S.V.Trukhanov, A.V.Trukhanov, O.S.Yakovenko. The features of the magnetoresistance of carbon nanotubes modified with Fe // Ceramics International V 48 (14), P. 19789 – 19797 (2022). https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.03.253

3. V.M. Mandrolko, M.O. Borovyi, I.V. Ovsiienko, T. A. Len, L.Yu. Matzui, O. O. Gomon, D.D. Naumova. Peculiarities of phase transformations in graphite intercalation compounds with bromine // Molecular Crystals and Liquid Crystals. Vol 721 (1), P. 17-23 (2021). DOI: 10.1080/15421406.2021.1905272.

4. I.V. Ovsiienko, T. A. Len,  O. A. Syvolozhskyy,  L. Yu. Matzui, I. G. Mirzoiev, V. V. Andrievskii, E. Yu. Beliayev. Magnetoresistance of graphite nanoplatelets with different structure // Low Temperature Physics , Volume 47 (10), P. 854-862 (2021). https://doi.org/10.1063/10.0006066.

5. I.V. Ovsiienko, T.A. Len, L.Yu. Matzui, F. Le Normand, T. L. Tsaregradskaya, G. V. Saenko, D. O. Spylka. Intercalated multiwall carbon nanotubes with cobalt: structure and properties. Molecular Crystals and Liquid Crystals. Vol. 718 (2021), Issue 1, P.80-91.

6. Iryna Ovsiienko, Lyudmila Matzui, Igor Berkutov, Il’gar Mirzoiev, Tetyana Len, Yuriy Prylutskyy, Oleksandr Prokopov, Uwe Ritter. Magnetoresistance of graphite intercalated with cobalt Journal of Materials Science. Vol.53 (2018), P.716–726.

7. I.V.Ovsienko, T.A.Len, L.Yu.Matsuy, Yu.I.Prylutskyy, I.B.Berkutov, V.V.Andrievskii, Yu.F.Komnik, I.G.Mirzoiev, G.E.Grechnev, Yu.A.Kolesnichenko, R.Hayn, P.Scharff. Magnetoresistance and electrical resistivity of N-doped multi-walled carbon nanotubes at low temperatures.  Phys. Status Solidi B. Vol.252 (2015), № 6. P. 1402–1409.

8. Yulia Perets, Lyudmila Matzui, Lyudmila Vovchenko, Irina Ovsiienko, Olena Yakovenko, Oleksandra Lazarenko, Alexander Zhuravkov, Oleksii Brusylovets. Influence of Ultraviolet/Ozonolysis Treatment of Nanocarbon Filler on the Electrical Resistivity of Epoxy Composites. Nanoscale Res Lett. Vol.11 (2016). P.370.

9. V. Ya. Tkachuk, I. V. Ovsiyenko, L. Yu. Matzui, T. A. Len, Yu. I. Prylutskyy, O. A. Brusylovets, I. B. Berkutov, I. G. Mirzoiev, O. I. Prokopov. Asymmetric magnetoresistance in the graphite intercalation compounds with cobalt. Molecular crystals and liquid crystals. Vol.639 (2016), Issue 1. P. 137-150.

10. L.Vovchenko , Yu.Perets, I.Ovsienko, L.Matzui, V.Oliynyk, V.Launetz. Shielding coatings based on carbon–polymer composites. Surface and Coatings Technology. Vol.211 (2012), P. 196-199.

 

Навчальні посібники:

1. М.О. Боровий, І.В. Овсієнко. Рентгенівська дифрактометрія наноструктурних матеріалів: Вінниця. ТОВ «Твори» 2018, 86 стор.

2. М.О. Боровий, О.Я. Оліх, І.В. Овсієнко, Т.Л. Цареградська, В.В. Козаченко, А.О. Подолян, М.В. Ісаєв, К.В. Дубик. Загальна фізика для хіміків. Збірник задач. Частина 2. Електрика та магнетизм: Вінниця. ТОВ «Твори» 2019, 162 стор.

2 Responses to “Овсієнко Ірина Володимирівна”

Trackbacks/Pingbacks

  1. […] 23 травня о 1220 в ауд. 408 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри загальної фізики Овсієнко І.В. на тему “Електропровідність інтеркальованих сполук […]


Leave a Reply

advert