Категорія October, 2014

Засідання кафедри/наукового семінару

У четвер, 30 жовтня 2014 року, о 15.00 в ауд.318
відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол №4)

На засідання кафедри буде заслухано доповідь Cаєнко Галини Володимирівни на тему „Процеси фазоутворення в бінарних і багатокомпонентних аморфних сплавах та їх вплив на температурно-часову стабільність”.

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри

У четвер, 9 жовтня 2014 року, о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол №3)

1. Звіт доцента Подоляна А.О. про організаційну, навчально-методичну, наукову та громадську роботу за 5 років.
2. Обговорення відкритої лекції та затвердження звіту доцента Подоляна А.О.
3. Про надання Подоляну А.О. рекомендації щодо присвоєння вченого звання доцента.
4. Обговорення дисертаційної роботи старшого наукового співробітника Вовченко Л.Л. на тему: «Вплив структурно-морфологічного стану нановуглецевого компонента на теплові та електрофізичні властивості вуглецевих композитів», поданої на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.
5. Затвердження програм науково-виробничої практики студентів І курсу магістратури та переддипломної і асистентської практик студентів ІІ курсу магістратури.
6. Про регламент роботи в 2014-2015 навчальному році.
7. Перезатвердження педнавантаження асистента Яблочкової К.С.
8. Різне.

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)


advert