Категорія April, 2023

Вітаємо співробітників кафедри загальної фізики з опублікованою статтею в Scientific Reports !

Вітаємо завідувача кафедри загальної фізики проф. Миколу БОРОВОГО, асистента кафедри загальної фізики Павла ЛІЩУКАаспірантку кафедри загальної фізики Лесю ЧЕПЕЛУ з опублікованою статтею в журналі Scientific Reports !

Робота виконувалась співавторстві з вченими з НАН України та науковими співробітниками лабораторії LEMTA (Нансі, Франція). У статті представлено результати експериментальних досліджень теплового транспорту в нанокомпозитних системах “поруватий кремній / іонна рідина” фотоакустичними методами. Виявлено неадитивне підвищення теплопровідності композитних систем порівняно з окремими компонентами та запропоновано теоретичну модель, яка пояснює цей результат. Матеріали публікації можуть бути використані для розробки нових технологій в галузі теплового менеджменту в обмежених середовищах.

Відмітимо, що видавництво Scientific Reports належить Nature Research, що є частиною видавничої групи Springer Nature. Згідно з рейтингом Clarivate Analytics цей журнал є 5-им найбільш цитованим журналом у світі!

Posted in НовиниComments (0)

Синтез поруватого кремнію в рамках співпраці між кафедрами загальної фізики та фізики металів

На ютуб-каналі кафедри з’явилось відео про синтез зразків поруватого кремнію в рамках наукової співпраці між кафедрою загальної фізики та кафедрою фізики металів.

Posted in НовиниComments (0)

Стажування аспірантки Чепели Лесі по програмі ERASMUS+

Наразі аспірантка кафедри загальної фізики Леся Чепела перебуває на стажуванні по програмі ERASMUS+ в Лабораторії LEMTA Університету Лотарингії та Французького наукового центру досліджень, де проводить дослідження теплотранспортних властивостей у наноструктурах на основі кремнію методом Раманівської спектроскопії.

Важливо відзначити, що результати цих досліджень є надзвичайно корисними для наукової діяльності Лесі, тому вона планує включити їх до своєї дисертаційної роботи. Кафедра загальної фізики пишається її роботою та бажає їй успіхів у її подальших наукових зусиллях.

Posted in НовиниComments (0)


advert