Категорія February, 2020

Засідання кафедри загальної фізики (протокол № 9)


ОГОЛОШЕННЯ

 

У четвер,  27 лютого 2020 року, о 14.30  в ауд. 102  відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол № 9)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1.     Звіт доцента Цареградської  Т.Л. про науково-педагогічну роботу за період дії контракту
2015-2020 р.р.

2.     Обговорення відкритої лекції доцента Цареградської  Т.Л.

3.     Про надання рекомендації вченій раді фізичного факультету щодо переукладання контракту на наступний термін  з кандидатом фізико-математичних наук, доцентом кафедри загальної фізики  Цареградською  Т.Л.

4.     Звіт аспірантів кафедри про виконання індивідуальних планів:

      (Шмід Володимир, Лозицький Олег, Сиволожський Олексій).

5.   Про хід підготовки Звіту про самооцінювання Освітньо-наукової програми за спеціальністю  104 «Фізика та астрономія» за ІІІ рівнем вищої освіти (доктор філософії)

6.     Різне.

         

                                                                                                         Вчений секретар 

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри загальної фізики (протокол № 8)

ОГОЛОШЕННЯ

У четвер, 30 січня 2020 року, о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання
кафедри загальної фізики (протокол № 8)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про підсумки зимової екзаменаційної сесії.

2. Про готовність практикумів з загального курсу фізики до 2 семестру.

3. Затвердження програм науково-дослідної практики для студентів 1-го курсу магістратури групи «Фізика наносистем».

4. Про підготовку до нової процедури акредитації освітніх програм.

5. Різне.

Вчений секретар

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Перец Юлія Сергіївна

Молодший науковий співробітник ,
канд. фіз.-мат. наук

yu.s.perets@gmail.com
лабораторія: 355

Освіта:

2004-2010 – вища освіта: фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2010-2013 – аспірантура: фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Основні етапи професійної діяльності:

2013-2015 – інженер 1 категорії практикуму з загального курсу фізики та фізичного матеріалознавства кафедри загальної фізики фізичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

У 2015 році захистила дисертацію по темі: “Електрофізичні та теплові властивості полімерних композитних матеріалів з двокомпонентним наповнювачем”.

2015-2016 – провідний інженер, що проводить науково-технічні розробки д/б теми № 11 БФ051-01, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Захист 30 березня 2015 року, тема дисертаційної роботи: «ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ТА ТЕПЛОВІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ З ДВОКОМПОНЕНТНИМ НАПОВНЮВАЧЕМ».

У 2015 році Перец Ю.С. була присуджена наукова ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «Фізика твердого тіла».

В 2016 році Президія НАН України присудила Перец Ю.С. Премію НАН України для молодих учених (студентів) вищих навчальних закладів за цикл наукових робіт «Розробка нових гібридних полімерних композиційних матеріалів з нановуглецем».

З 2016 року по 2017 рік перебувала на посаді молодшого наукового співробітника на темі №15БФ051-04 «Розробка квазiфотонниx структур на базi метаматерiалiв з керованими магнітними та дiелектричними характеристиками».

З 2017 року по сьогодні перебуває на посаді молодшого наукового співробітника на темі №18БФ051-02 «Розробка нових полімерних нанокомпозитів з гібридними наповнювачами з керованими електрофізичними властивостями як елементів мікрохвильового обладнання».

Основні наукові інтереси та напрямки наукової діяльності:

 • Розробка полімерних композитів на основі структурно різних форм нановуглецю.
 • Дослідження електричних, теплових та електродинамічних властивостей моно та гібридних полімерних композитних матеріалів.
 • Розробка нових гібридних полімерних композиційних матеріалів з нановуглецем та різними поєднаннями нановуглецю з діелектриками,різними співвідношеннями графітовими нанопластинок, залізом тощо.
 • Вивчення механізмів формування транспортних та теплових характеристик композитних матеріалів на основі вуглецевих наповнювачів різного структурно-морфологічного складу та композитних матеріалів з гібридним наповнювачем.
 • Моделювання електричних, теплових та електродинамічних характеристик різних типів композитних структур з метою створення матеріалів із керованими характеристиками.
 • Особливості формування перколяційного кластера компонентів наповнювача під впливом зовнішніх полів та опромінення ультрафіолетом. Закономірності формування електричних і телпових властивостей полімерних композитів на основі структурно різних форм нановуглецю та гібридних композитів під впливом зовнішніх чинників.

Перец Ю. С. є автором 70 наукових праць, 23 з яких публікації в фахових міжнародних та вітчизняних журналах, в тому числі після захисту дисертації опубліковано було 37 наукових робіт.

Індекс Гірша (h-індекс) Перец Ю. С. за наукометричною базою даних Scopus – 7.

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Yu_Perets

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55461231000

 

Найбільш вагомі останні роботи:

 1. Yakovenko, O.S., Matzui, L.Y., Perets, Y.S., Vovchenko, L.L., Klepko, V.V., Lobko, Y.V. Interface interaction as a factor of dielectric properties of epoxy-based composites with graphite nanoplatelets. J. Nano electron Phys. Volume 11, Issue 2, 2019, 02032 (5p).
 2. S. Yakovenko, L.Yu. Matzui, L.L. Vovchenko, O.A. Lazarenko, Yu.S. Perets, O.V. Lozitsky. Complex permittivity of polymer-based composites with carbon nanotubes in microwave band. Applied Nanoscience 2019, pp. 1-7.
 3. L. Vovchenko, T.A. Len, L.Y. Matzui, O.V. Turkov, Yu.S. Perets. Electrical and thermal conductivity of ternary composites graphite nanoplatelets/TiO2/epoxy. Journal of Nano- and Electronic Physics.– 2019. – T. 11, №3. – P. 03007-1–03007-7.
 4. Perets, Y.S., Yakovenko, O.S., Lazarenko, O.A., Vovchenko, L.L., Matzui, L.Y. Influence type filler on tunnel conductivity in composites. Molecular Crystals and Liquid Crystals, Volume 674, Issue 1, 2018, Pages 76-91.
 5. Vovchenko, L. Matzui, Y. Perets, I. Sagalianov, O. Yakovenko. , Electrical and thermal conductivity of epoxy nanocomposites with hybrid fillers, in: Bartul, Z., Trenor, J. (Eds.), Advances in Nanotechnology, V.21, Nova Science Publishers, New York, 2018, pp. 1-85.
 6. Vovchenko, L. Matzui, Y. Perets, Y. Milovanov. Dielectric Properties and AC Conductivity of Epoxy/Hybrid Nanocarbon Filler Composites. Springer Proceedings in Physics. Chapter 24, 214, 2018, pp. 377-393.
 7. Perets, L. Aleksandrovych, M. Melnychenko, O. Lazarenko, L. Vovchenko, L. Matzui. The Electrical Properties of Hybrid Composites Based on Multiwall Carbon Nanotubes with Graphite Nanoplatelets. Nanoscale Research Letters (2017) 12(1).
 8. Yakovenko, L. Matzui, G. Danylova, V. Zadorozhnii, L. Vovchenko, Y. Perets, O. Lazarenko. Electrical Properties of Composite Materials with Electric Field-Assisted Alignment of Nanocarbon Fillers. Nanoscale Res Lett. 2017; 12: 471.
 9. Melnychenko, Y. Perets, L.L.Aleksandrovych, L. Vovchenko, O. Lazarenko, L. Matzui. Dielectric Properties of Nanocarbon Polymer Composites with Binary Filler. Chapter In book: Nanophysics, Nanomaterials, Interface Studies, and Applications, pp.855-871, 2017.
 10. S. Perets, L.L. Vovchenko, L.Yu. Matzui, A. Zhuravkov, A. V. Trukhanov, O. A. Lazarenko. Extraordinary synergy in the thermal and electrical properties of polymer matrix reinforced with hybrid fillers. Material Science and Engineering Technology. V. 47, № 2-3, Р. 278-287, 2016.
 11. Yakovenko, L. Matzui, Yu. Perets, I. Ovsiienko, O. Brusylovets, L. Vovchenko, P. Szroeder. Effects of Dispersion and Ultraviolet/Ozonolysis Functionalization of Graphite Nanoplatelets on the Electrical Properties of Epoxy Nanocomposites. Springer International Publishing Switzerland 2016, O. Fesenko, L. Yatsenko (eds.), Nanophysics, Nanophotonics, Surface Studies, and Applications, Springer Proceedings in Physics 183, Chapter 39, р. 477-491.
 12. Perets, L. Matzui, L. Vovchenko, I. Ovsiienko, O. Yakovenko, O. Lazarenko, A. Zhuravkov, O. Brusylovets. Influence of Ultraviolet/Ozonolysis Treatment of Nanocarbon Filler on the Electrical Resistivity of Epoxy Composites. Nanoscale Research Letters (2016) 11:370.
 13. Matzui, O. Lazarenko, Yu. Perets, V. Oliynyk, V. Launetz, L. Vovchenko, A. Nikytenko. Nanocarbon-Polymer Multilayer Structures for Electromagnetic Shielding. IEEE Xplore. Applied Physics (YSF), 2015 International Young Scientists Forum on Sept. 29 2015-Oct. 2 2015, P. 1-4.
 14. S. Perets, L. Yu. Matzui, L. L. Vovchenko, V. S. Serdyuk. Electrical and thermal properties of epoxy resin filled with nanocarbon and boron nitride. Mol. Cryst. Liq. Cryst. Vol. 589: pp. 195-201, 2014.
 15. Ritter, Y. Perets, L. Matzui, L. Vovchenko, Y.Prylutskyy, P. Scharff. The effect of boron nitride on electrical conductivity of nanocarbon-polymer composites. J. Mater. Sci., 2014, V. 49, N 5, P.2098-2105.
 16. Lazarenko, L. Vovchenko, L. Matzui, Ju. Perets. The Electronic Transport Properties of the Composites with Nanosized Carbon Fillers. Mol. Cryst.Liq. Cryst. 2011, Vol. 536: pp. 72=[304]–80=[312].
 17. Vovchenko, Yu. Perets, L. Matzui, I. Ovsiienko, V. Oliynyk, V. Launetz. Shielding coatings based on carbon-polymer composites. Surface and Coatings Technology V. 211, 2012, Pages 196–199.
 18. Yu. Matzui , L. L. Vovchenko, Yu. S. Perets, O. A. Lazarenko. Electrical conductivity of epoxy resin filled with graphite nanoplatelets and boron nitride. Material Science and Engineering Technology. 2013, Vol. 44, No. 2–3, p. 254-258.
 19. Vovchenko, O. Lazarenko, L. Matzui, Y. Perets, A. Zhuravkov, V. Fedorets, Francois LE Normand. Mechanical and electrical properties of the epoxy composites with graphite nanoplatelets and carbon nanotubes. Phys. Status Solidi A.-2013.-р.1–6.

Posted in СпівробітникиComments (0)


advert