Міжнародні проєкти

 

Співробітники, студенти та аспіранти кафедри беруть участь у дослідженнях за цілим рядом міжнародних грантів та проєктів:

 

 • NATO Project G5697.“Globular Carbon based Structures and Metamaterials for Enhanced еlectromagnetic Protection (CERTAIN)”.(“ Глобулярні структури та метаматеріали на основі карбону для підвищеного захисту від електромагнітного випромінювання “)
  Науковий керівник від України: проф. Мацуй Л.Ю.
  Обсяг фінансування на 2022 р. – 132 000 Euro.
 • Проект в рамках міжнародної програми НАТО „ Наука за мир” (SCIENCE FOR PEACE). Новітні нанокомпозитні матеріали на основі низькорозмірних вуглецевих систем для електромагнітного екранування (грант NUKR.SFPP 984243) (2012 – 2015 рр.)
  Науковий керівник: проф. Мацуй Л.Ю.
  Обсяг фінансування – 195 000 Euro.
 • Carbon-based nano-materials for theranostic application. HORIZON-2020, проект Марії Склодовської-Кюрі (RISE), H2020-MSCA-RISE-2015-2019. Project ID: 690945 (2016 – 2018 рр).
  Науковий керівник: д.ф.-м.н. Бурбело Р.М.
  Обсяг фінансування ~ 90 000 Euro.
 • “Дослідження та створення методів оптико-акустичного контролю структурно неоднорідних матеріалів “ (міжнародний науковий грант STCU (№3555, 2006-2008 рр.).
  Науковий керівник :д. фіз.-мат. наук, пров.н.сп. Бурбело Р.М.
  Загальна кошторисна вартість проекту: $ 72 160.
 • Міжнародний науковий грант STCU № 4908 “Новітні нанокарбон-полімер композити з підвищеними екрануючими та тепловими властивостями” (2010-2012 рр.).
  Науковий керівник: д.ф.-м. наук, ст.н.с., Мацуй Л.Ю.
  Обсяг фінансування 145 000 Euro.
 • Спільний науково-дослідний проект Україна-Німеччина ”Полімерні композити на основі вуглецевих нанотрубок для практичного застосування  Ukr 07-003 (2008-2009 рр.)
  Науковий керівник: д.ф.-м. наук, ст.н.с. Мацуй Л.Ю.
   Обсяг фінансування  18 000 Euro.

 • Українсько-,біларусько-французька програма “ECONET” Grant.
  Науковий керівник: ст.н.с., д.ф.-м.н. Мацуй Л.Ю.
  Обсяг фінансування  50 000 Euro.
 • „Dnipro” grant (N 13 UD) (France; EGIDE): “Structure and phase composition of carbon nanomaterials with unique electrical and magnetic properties” (2007-2008 рр.)
  Науковий керівник: ст.н.с., д.ф.-м.н. Мацуй Л.Ю.
  Обсяг фінансування  
  15 000 Euro 
 • Спільний науково-дослідний проект Україна-Франція “Композиційні матеріали нановуглець-перехідні метали для спінтроніки» 2009-2010 рр.
  Науковий керівник: ст.н.с., д.ф.-м.н. Мацуй Л.Ю.
  Обсяг фінансування – 13 000 Euro.
 • Нанокомпозитні метал-графітові структури», грант STCU № 1618
  (2002 – 
  2005)
  Науковий керівник: ст.н.с., д.ф.-м.н. Мацуй Л.Ю.
  Обсяг фінансування – 120 000 Euro .
 • Спільний науково-дослідний проект Державного фонду фундаментальних досліджень України та Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень «Пошук нових фізичних принципів розробки сенсорів газів і рідин на основі нано-кремнієвих структур, оброблених ядерним і ультразвуковим опроміненням».
  Науковий керівник від КНУ : д.ф.-м. н., проф. Коротченков О.О.
  Обсяг фінансування за 2008 р.- 25 000 грн.
 • Спільний науково-дослідний проект Україна-Австрія (Віденський університет) факультет фізики „Механічний та фото-електричний аналіз структур на мікрокристалічному кремнії та SiGe для потреб сонячної енергетики”.
  Науковий керівник від КНУ : д.ф.-м. н., ст.н.с. Коротченков О. О.
  Обсяг фінансування за 2009 р.-  25 000 грн.
advert