Наукові проєкти кафедри загальної фізики за кошти державного бюджету

Проєкти, які пройшли конкурсний відбір наукових-дослідних робіт,
що будуть виконуватися за рахунок коштів державного бюджету
на 2022-2024 р.р.

22БФ051-1. Розробка фізичних основ управління електромагнітними властивостями композитних структур із комбінованими нанонаповнювачами.
Н. к. д.ф.-м.н. Вовченко Л.Л.
Обсяг фінансування на 2022 р. – 860 тис. грн.

22БФ051-05. Фізико-хімічні властивості наноструктурованих карбон-вмісних та напівпровідникових тонкоплівкових структур для потреб відновлювано-водневої енергетики.
Н. к. проф. Коротченков О.О.
Обсяг фінансування на 2022 р. – 1120 тис. грн.

2022

21БФ051-01. Абсорбційні матеріали на основі карбоновмісних оболонкових структур для мікрохвильового діапазону електромагнітного випромінювання.
Н.к. проф. Мацуй Л.Ю.
Обсяг фінансування на 2022 р. – 980 тис. грн.

2021

21БФ051-01. Абсорбційні матеріали на основі карбоновмісних оболонкових структур для мікрохвильового діапазону електромагнітного випромінювання.
Н.к. проф. Мацуй Л.Ю.
Обсяг фінансування на 2021 р. – 980 тис. грн.

19БФ051-05. Розробка фізичних засад функціоналізації наноструктурованих матеріалів на основі карбону, напівпровідникових гетероструктур та поруватого кремнію.
Н. к. проф. Коротченков О.О.
Обсяг фінансування на 2021 р. – 1260 тис. грн.

21ДФ051-04 НФДУ. Розробка фізичних засад акусто-керованої модифікації та машинно-орієнтованої характеризації кремнієвих сонячних елементів.
Н. к. проф. Оліх О.Я.
Обсяг фінансування на 2021 р. – 2900 тис. грн.

2020

20ДФ0 51-04 НФДУ. Розробка фізичних засад акусто-керованої модифікації та машинно-орієнтованої характеризації кремнієвих сонячних елементів.
Н. к. проф. Оліх О.Я.
Обсяг фінансування на 2020 р. – 2800 тис. грн.

19БФ051-05. Розробка фізичних засад функціоналізації наноструктурованих матеріалів на основі карбону, напівпровідникових гетероструктур та поруватого кремнію.
Н. к. проф. Коротченков О.О.
Обсяг фінансування на 2020 р. – 1270 тис. грн.

18БФ051-02. Розробка нових полімерних нанокомпозитів з гібридними наповнювачами з керованими електрофізичними властивостями  як елементів мікрохвильового обладнання.
Н. к. проф. Мацуй Л.Ю.
Обсяг фінансування на 2020 р. – 1080 тис. грн.

18БФ051-02 (для молодих вчених). Особливості фототермічних та фотоакустичних процесів в низьковимірних напівпровідникових системах на основі кремнію.
Н. к. к.ф.-м.н. Дубик К.В., відп. вик. к.ф.-м.н. Ліщук П.О.
Обсяг фінансування на 2020 р. – 456 тис. грн.

2019

18БФ051-02 Розробка нових полімерних нанокомпозитів з гібридними наповнювачами з керованими електрофізичними властивостями  як елементів мікрохвильового обладнання».
Н. к. проф. Мацуй Л.Ю.
Обсяг фінансування на 2019 р. – 1080 тис. грн.

19БФ051-05 Розробка фізичних засад функціоналізації наноструктурованих матеріалів на основі карбону, напівпровідникових гетероструктур та поруватого кремнію.
Н. к. проф. Коротченков О.О.
Обсяг фінансування на 2019 р. – 1280 тис. грн.

М18БФ051-02 (для молодих вчених). Особливості фототермічних та фотоакустичних процесів в низьковимірних напівпровідникових системах на основі кремнію.
Н. к. доц. Ісаєв М.В., відп. вик. к.ф.-м.н. Ліщук П.О.
Обсяг фінансування на 2020 р. – 451 тис. грн.

2018

18БФ051-02 Розробка нових полімерних нанокомпозитів з гібридними наповнювачами з керованими електрофізичними властивостями  як елементів мікрохвильового обладнання». Н. к. проф. Мацуй Л.Ю.
Обсяг фінансування на 2019 р. – 1080 тис. грн.

М18БФ051-02 (для молодих вчених). Особливості фототермічних та фотоакустичних процесів в низьковимірних напівпровідникових системах на основі кремнію.
Н. к. доц. Ісаєв М.В., відп. вик. к.ф.-м.н. Ліщук П.О.
Обсяг фінансування на 2020 р. – 387 тис. грн.

16БФ051-01 Формування та фізичні властивості наноструктурованих композитних матеріалів та функціональних поверхневих шарів на основі
карбону, напівпровідникових та діелектричних складових.
Н.к. проф. Зеленський С.Є., відп. вик. д.ф.-м.н. Боровий М.О.
Обсяг фінансування на 2018 р. – 1500 тис. грн.

2017

16БФ051-01. Формування та фізичні властивості наноструктурованих композитних матеріалів та функціональних поверхневих шарів на основі карбону, напівпровідникових та діелектричних складових.
Н. к. проф. Зеленський С.Є., відп. вик. д.ф.-м.н. Боровий М.О.
Обсяг фінансування на 2017 р. – 1400 тис. грн.

16БФ051-03. Розробка квазiфотонниx структур на базi метаматерiалiв з керованими магнітними та дiелектричними характеристиками.
Н. к. проф. Мацуй Л.Ю.
Обсяг фінансування на 2017 р. – 400 тис. грн.

2016

16БФ051-01. Формування та фізичні властивості наноструктурованих композитних матеріалів та функціональних поверхневих шарів на основі карбону, напівпровідникових та діелектричних складових.
Н. к. проф. Зеленський С.Є., відп. вик. д.ф.-м.н. Боровий М.О.
Обсяг фінансування на 2016 р. – 1250 тис. грн.

16БФ051-03. Розробка квазiфотонниx структур на базi метаматерiалiв з керованими магнітними та дiелектричними характеристиками.
Н. к. проф. Мацуй Л.Ю.
Обсяг фінансування на 2016 р. – 400 тис. грн.

16ДФ051-03. Фототермоакустичне перетворення в неоднорідних структурах на основі кремнію при лазерному опроміненні.
Н.к. д.ф.-м.н. Бурбело Р.М. , 2016 р.
Обсяг фінансування – 80 тис. грн.

2011 – 2015

2011 – 2015. 11БФ051-01. Комплексне дослідження фізичних властивостей напівпровідникових і вуглецевих наноматеріалів та їх композитів різної структури.
Н. к. д.ф.-м.н. Боровий М.О.
Обсяг щорічного фінансування – 700 тис. грн.

2011 – 2013. УНТЦ 1618. Новітні нанокарбон-полiмер композити з підвищеними екрануючими та тепловими властивостями.
Н. к. проф. Мацуй Л.Ю.
Обсяг щорічного фінансування – 800 тис. грн.

2015. 015ДФ051-07. Фототермоакустичне перетворення та надшвидкий масоперенос в кремнії та телуриді кадмію при наносекундному лазерному опроміненні.
Н. к. д.ф.-м.н. Бурбело Р.М.
Обсяг фінансування – 80 тис. грн.

advert