Наукова робота

Наукові дослідження на кафедрі загальної фізики виконуються разом  викладачами кафедри та співробітниками науково-дослідної лабораторії «Фізичне матеріалознавство твердого тіла».

основні напрями наукової роботи кафедри:

-Фізика напівпровідникових наноструктур та полімерних нанокомпозитів (проф. Коротченков О.О.).

-Розробка та фізичні властивості вуглецевих наноматеріалів і нанокомпозитів (проф. Мацуй Л.Ю.).

-Активний ультразвук як інструмент інженерії дефектів у напівпровідниках (проф. Оліх О.Я.).

-Тепловий транспорт в неоднорідних наноструктурованих матеріалах. (к.ф.-м.н. асист. Ліщук П., с.н.с. Кузмич А.Г.).

-Електронна структура та фазові перетворення в напівпровідникових системах та нанокомпозитах (проф. Боровий М.О.).

-Процеси фазоутворення в аморфних матеріалах (доц. Цареградська Т.Л.).

 

Перейти до сторінки:

Основні напрямки наукової роботи

Наукові проєкти кафедри загальної фізики за кошти державного бюджету

Захист дисертацій

advert