Атомна фізика

 

Визначення резонансного потенціалу атома методом Франка і Герца

Дослідження жорсткого компонента космічних променів

Відеозаписи процесу виконання робіт:

 

Визначення питомого заряду електрона методом магнетрона

 

Дослідження енергетичної світності тіл

 

Визначення сталої Планка за дослідженням зовнішнього фотоефекту

 

Дослідження серіальних закономірностей у спектрі атомів водню, визначення сталої Рідберга

 

Дослідження жорсткого компонента космічних променів

advert