Категорія March, 2014

Процеси фазоутворення в аморфних матеріалах

Склад колективу

Напрямки досліджень та основні результати

Основні публікації

Студентам

Posted in Наукові групиComments (0)

Процеси фазоутворення в аморфних матеріалах: публікації

1. Tsaregradskaya T.L., Kurilyuk A.M., Saenko G.V., Kalenyk O.O., Kurilyuk V.V., Okonchuk M.V. / Effect of Thermomechanical and Ultrasonic Treatment on the Properties of Amorphous Alloys // Springer Proceedings in Physics 240, Chapter 20, Microstructure and Properties of Micro- and Nanoscale Materials, Films, and Coatings (NAP 2019), p. 219-225, 2020. DOI 10.1007/978-981-15-1742-6. Scopus.

2. Tsaregradskaya T.L., Kunitskyi Y.A., Kalenyk O.O. Plyushchay I.V., Turkov O.V. / Initiation of the explosive crystallization process in amorphous alloys of the Fe-Zr system by pulse laser treatment // Journal of Nano- and Electronic Physics, 11(2), 02005-1 – 02005-4, 2019.

3. Tsaregradskaya T.L., Kozachenko V.V., Kuryliuk A.M., Turkov O.V., Saenko G.V./ Effect of ultrasonic treatment on phase formation processes in amorphous alloy Fe76 Ni4 Si14 B6 // Journal of Nano- and Electronic Physics, 11(3), 03031-1 – 03031-4, 2019. DOI: 10.21272/jnep.11(2).02005. Scopus фахове видання

4. Tsaregradskaya T.L., Ovsiienko I.V., Saenko G.V., Plyushchay I.V., Kalenyk O.O. / The explosive crystallization process in binary amorphous alloys Ni-Zr system // 2020 IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), 203-206, Scopus.

5. Tsaregradskaya T.L., Kuryliuk A.M., Ovsiienko I.V., Saenko G.V., Turkov O.V. / Influence of Constant Magnetic Field on Mechanical Properties and Thermal Stability of the Amorphous Alloys Based on Co, Fe and Ni. // Journal of Nano- and Electronic Physics (Журнал нано- та електронної фізики) Vol. 12 No 3, 03026(4pp) (2020). Scopus, фахове видання.

6. Tatiana L. Tsaregradskaya, Inna V. Plyushchay, Olexandr O. Kalenyk, Olexandr I. Plyushchay, Galina V. Saenko / Features of Phase Formation Processes in Amorphous Alloys of Fe-Zr System // Springer Proceedings in Physics 246, Nanomaterials and Nanocomposites,Nanostructure Surfaces,and Their Applications, Chapter 30, p.409-424, 2020. Scopus. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51905-6_30

7. T.L. Tsaregradskaya, I.V. Ovsiienko, V.V. Kozachenko, A.M. Kurilyik, G.V. Saenko, O.O. Kalenyk & O.V. Turkov (2022) Effect of constant magnetic field on the properties of transition metals based amorphous alloys, Molecular Crystals and Liquid Crystals, DOI: 10.1080/15421406.2022.2091269

8. T.L. Tsaregradskaya, I.V. Ovsiienko, T.A. Len, G.V. Saenko, O.V. Turkov (2022) Structure and properties of amorphous-nanocrystalline alloy Fe77,5Ni3,5Mo1Si2B16, obtained by controlled annealing from the amorphous state, Molecular Crystals and Liquid Crystals, DOI: 10.1080/15421406.2022.2068472

Posted in Наукові групиComments (1)

Засідання кафедри

У четвер, 6 березня 2014 року,  о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол № 9)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1.       Про підсумки  зимової  екзаменаційної сесії.

2.       Обговорення висновків комісії ДІВНЗ щодо проведення екзаменаційної сесії.

3.       Затвердження білетів на літню екзаменаційну сесію.

4.       Затвердження програм науково-дослідної практики магістрів 1 року навчання та студентів-спеціалістів.

Прокопов Олександр (н.к. Овсієнко І.В.),  Ліщук Павло (н.к. Ісаєв М.В.), Мельник Віктор (н.к.  Кузьміч А.Г..),Мельниченко Микола (н.к. Ісаєв М.В.),  Федорець Володимир (н.к. Вовченко Л.Л..). та Галицький Андрій (н.к. Коротченков О.О.).

5.       Про регламент роботи викладачів  та співробітників НДЛ на ІІ семестр

2013-2014 н.р.; про графік виконання лабораторних робіт в спецлабораторіях у ІІ семестрі 2013-2014 н.р.; про план засідань кафедри та роботу наукового семінару у ІІ семестрі  2013-2014 н.р.

6.       Різне.                                                                                        

                                                                                 Вчений секретар  

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)


advert