Співробітники

 Наукова-дослідницька робота  на кафедрі загальної фізики виконується як викладачами кафедри, так і співробітниками науково-дослідної лабораторії «Фізичне матеріалознавство твердого тіла», у штаті якої працюють доктор фіз.-мат. наук, проф. Мацуй Л.Ю., доктор фіз.-мат наук, пров. н. сп. Вовченко Л.Л., кандидати фіз.-мат. наук Горб А.М., Кузьмич А.Г, Лень Т.М., Надточій А.Б., Половина О.І., Саєнко Г.В.

Профіль у наукометричних базах даних, досвід роботи, публікаційна активність та досягнення співробітників кафедри, а також їх контактні дані доступні на особистих сторінах, доступних за посиланням нижче (для переходу на сторінку натисніть на зображення).

advert