Категорія Співробітники

Кузьмич Андрій Григорович

e-mail: kuzmich@univ.kiev.ua
корпоративна пошта: andrii.kuzmych@knu.ua
лабораторія 125, 237

Профіль у наукометричних базах даних:

            

Досвід роботи:

2009 – дотепер – Старший науковий співробітник, НДЛ «Фізичне матеріалознавство твердого тіла» фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2018 – Присуджено вчене звання Старшого дослідника , зі спеціальності 104 – фізика та астрономія.
2000 – 2008 – Науковий співробітник, НДЛ «Фізичне матеріалознавство твердого тіла» фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2002 – Присуджено науковий ступінь кандидата фізико – математичних наук, зі спеціальності фізика твердого тіла. Дисертація «Фототермоакустична та фотоелектрична мікроскопія напівпровідникових структур на основі кремнію» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю – фізика твердого тіла – 01.04.07. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
1989 – 2007 – Молодший науковий співробітник, НДЛ «Фізичне матеріалознавство твердого тіла» фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1986 -1989 – Голова профспілкового комітету студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1983- 1985 – Інженер фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1981 – 1983 – Лейтенант інженер в лавах Армії СРСР
1981 – Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, за спеціальністю загальна фізика. Кваліфікація фізик, викладач.

Учасник міжнародних наукових проектів:

Трьох проектів Українського науково-технологічного центру, у фінансуванні яких брали участь організації з країн Організації Економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу:

 Project № 343 (15.03.1996 – 15.03.1998, Canadian / Sweden Funds GBM01)
«Неруйнівна оцінка залишкових напруг в твердих тілах фотоакустичними методами»;

 Project № 3555 (01.02.2006 – 31.01.2008, USA Funds, GBM20)
«Дослідження та створення методів опто – акустичного контролю неоднорідних матеріалів»;

 Project № 5567 (01.01.2012 – 30.06.2013, Other (US Euro), GBM32)
Експериментальне дослідження динамічних процесів в іоносфері наземними та космічними методами».
Проекту Європейського Союзу:

 Project ID: 690945 (2016-2019р) «Наноматеріали на основі вуглецю для тераностичного застосування». Programme: HORIZON 2020-EU.1.3.3. – Stimulating innovation by means of cross-fertilisation of knowledge. Topic: MSCA-RISE-2015 – Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE). https://cordis.europa.eu/project/id/690945 ).

Наукові проекти України:

 2015 р. “Фототермоакустичне перетворення та надшвидкий масоперенос в кремнії та телуриді кадмію при наносекундному лазерному опроміненні” Дата та номер договору 114/17-2015 (№015ДФ051-07)

 2016 р “Фототермоакустичне перетворення в неоднорідних структурах на основі кремнію при лазерному опроміненні” Дата та номер договору 28/17-2016 (№16ДФ051-03)

Рецензент міжнародних журналів:

The European Physical Journal

Основні напрямки наукової діяльності:

• Процеси фототермічного та фотоакустичного перетворення в неоднорідних напівровідникових структурах;
• Фотоакустична мікроскопія напівровідникових структур
• Теплові властивості неоднорідних систем на основі поруватих напівпровідників.

Найбільш вагомі остані роботи:

Розділ в монографії:

Напівпровідникові гетероструктури та нанокомпозити на основі кремнію та оксиду цинку: сонохімічний синтез та фізичні властивості [Текст] : наук. монографія / Коротченков О. О. [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ ; Вінниця : Твори, 2018. – 217 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – 100 прим. – ISBN 978-617-7706-25-9

Вибрані статті:

Lazarenko M.M. The impact of the silica gel structure and surface chemistry on the melting of aliphatic nanocrystals: Thermodynamic model and experiment / M. M. Lazarenko, S. A. Alekseev, K. I. Hnatiuk, R. V Dinzhos, M. S. Nizameev, N. S. Koseva, F. Ublekov, A. G. Kuzmich, E. G. Rudnikov, K. S. Yablochkova, A. N. Alekseev // J. Phys. Chem. Solids – 2022. – Т. 161 – 110426с. https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2021.110426

Lishchuk P. Interfacial thermal resistance between porous layers: Impact on thermal conductivity of a multilayered porous structure / P. Lishchuk, A. Dekret, A. Pastushenko, A. Kuzmich, R. Burbelo, A. Belarouci, V. Lysenko, M. Isaiev // Int. J. Therm. Sci. – 2018. – Т. 134 – 317–320с. https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2018.08.015

Neimash V.B. Mechanism of tin-induced crystallization in amorphous silicon / V. B. Neimash, A. O. Goushcha, P. E. Shepeliavyi, V. O. Yukhymchuk, V. A. Dan’ko, V. V. Melnyk, A. G. Kuzmich // Ukr. J. Phys. – 2014. – Т. 59 – № 12. https://doi.org/10.15407/ujpe59.12.1168

V. Neimash, P. Shepelyavyi, G. Dovbeshko, A.O. Goushcha, M. Isaiev, V. Melnyk, O. Didukh, and A. Kuzmich. Nanocrystals growth control during laser annealing of Sn:(α-Si) composites // J. Nanomater (2016) 7920238

K. Voitenko, V. Veleschuk, M. Isaiev, A. Kuzmich, O. Lyashenko, O. Vlasenko, M. Melnychenko, E. Malyarenko, S. Zhelnakov, V. Lysenko, and R. Burbelo. Nonlinear laser ultrasound formation in silicon // AIP Adv. (2016), 6, 105306.

V. B. Neimash, A. O. Goushcha, P.Y. Shepeliavyi, V. O. Yukhymchuk, V. A. Danko, V.V. Melnyk, Andrey G. Kuzmich Self-sustained cyclic tin induced crystallization of amorphous silicon // Journal of Materials Research (2015) Vol. 30 , Issue 20, pp. 3116 -3124

M. Isaiev, K. Voitenko, V. Doroshchuk, D. Andrusenko, A. Kuzmich, A. Skryshevskii, V. Lysenko, R. Burbelo, Thermal Elasticity Stresses Study in Composite System ‘Porous Silicon – Liquid’ // Physics Procedia (2015) Vol. 70, pp. 586-589

M. Isaiev, D. Andrusenko, A. Tytarenko, A. Kuzmich, V. Lysenko, R. Burbelo Photoacoustic Signal Formation in Heterogeneous Multilayer Systems with Piezoelectric Detection // International Journal of Thermophysics (2014) vol.35, (12),p.2341-2351

A. Tytarenko, D. Andrusenko, A. Kuzmich, I. Gavrilchenko, V. Skryshevskii, M. Isaiev and R. Burbelo Features of photoacoustic transformation in microporous nanocrystalline silicon // Technical Physics Letters (2014) Vol.40,N 3, p. 188-191

V. Neimash, V. Poroshin, P. Shepeliavyi, V. Yukhymchuk, V. Melnyk, A. Kuzmich, V. Makara, A. Goushcha Tin induced a-Si crystallization in thin films of Si-Sn alloys //Journal of Applied Physics (2013), 114, 213104

One Response to “Кузьмич Андрій Григорович”

Trackbacks/Pingbacks


Leave a Reply

advert