Кафедра загальної фізики

Кафедра загальної фізики сьогодні – колектив активно працюючих викладачів-науковців, наукових співробітників та інженерів науково-дослідної частини, а також інженерів навчальної лабораторії, які забезпечують навчальний процес.


Кадровий склад:

Професорсько-викладацький склад: зав. кафедри, проф. Боровий М.О., проф. Коротченков О.О., проф. Оліх О.Я., доц. Козаченко В.В., доц. Овсієнко І.В., доц. Подолян А.О., доц. Цареградська Т.Л., асист., к.ф.-м.н. Ліщук П.О.

[Детальніше за посиланням]

 

НДЛ «Фізичне матеріалознавство твердого тіла»: зав. лаб., проф. Мацуй Л.Ю, п.н.с., доктор фіз.-мат. наук Вовченко Л.Л., кандидати фіз.-мат. наук  с.н.с. Кузмич А.Г., с.н.с. Надточій А.Б.. н.с. Горб А.М., н.с. Лень Т.А., м.н.с. Половина О.І., м.н.с.  Саєнко Г.В., провідні інженери Журавков О.В., Турков О.В., інж. 1 категорії Майко О.М.

[Детальніше за посиланням]

 

Навчальна лабораторія «Практикум з курсу загальної фізики та фізичного матеріалознавства»: зав. лаб. Артемюк А.І., інженери 1 категорії Гомон О.О., Оскирко О.П., Селезньова І.А., Скрипка О.І., Степаніщев М.Б., Хуторянська Н.А., налагоджувальник 5 розряду Оскирко П. Б.  Практикум забезпечує викладання курсів фізики на природничих факультетах Університету.

[Детальніше за посиланням]


Підготовка фахівців

– Освітній ступень «бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Фізика», спеціальність 104 «Фізика та астрономія», галузь знань  10 «Природничі науки». В межах вказаної ОПП кафедра загальної фізики разом з кафедрою фізики металів забезпечує підготовку бакалаврів за спеціалізованим вибірковим блоком (СВБ) «Фізика наноструктур в металах та кераміках», а також пропонує СВБ «Фізичне матеріалознавство». Підготовка бакалаврів в рамках СВБ здійснюється протягом навчання на 3 та 4 курсах.

– Освітній ступень «магістр» за освітньо-науковою програмою «Фізика наносистем», спеціальність 104 «Фізика та астрономія», галузь знань  10 «Природничі науки». Термін навчання –  2 роки.

Щорічно за вказаними освітніми програмами випускаються 9 – 11 бакалаврів та 8 – 10 магістрів.

[Детальніше за посиланням]

 

Для якісної підготовки бакалаврів та магістрів на кафедрі створено  13 лабораторних практикумів, у яких функціонує 70 лабораторних робіт до спеціальних курсів, які виконуються на науковому обладнанні науково-дослідної лабораторії «Фізичне матеріалознавство твердого тіла». На базі цієї ж лабораторії щорічно виконуються кваліфікаційні бакалаврські та магістерські роботи студентами спеціалізації кафедри.

[Детальніше за посиланням]

 

Для забезпечення високого навчально-методичного рівня викладання на кафедрі ведеться активна видавнича діяльність з підготовки навчальних посібників. Зокрема, за останні 7 років видано 24 навчальних посібника як за матеріалами спеціальних курсів, так і загального курсу фізики.

[Детальніше за посиланням]


Науково-дослідницька робота

Наукові дослідження на кафедрі загальної фізики виконуються разом  викладачами кафедри та співробітниками науково-дослідної лабораторії «Фізичне матеріалознавство твердого тіла».

основні напрями наукової роботи кафедри:

-Фізика напівпровідникових наноструктур та полімерних нанокомпозитів (проф. Коротченков О.О.).

-Розробка та фізичні властивості вуглецевих наноматеріалів і нанокомпозитів (проф. Мацуй Л.Ю.).

-Активний ультразвук як інструмент інженерії дефектів у напівпровідниках (проф. Оліх О.Я.).

-Тепловий транспорт в неоднорідних наноструктурованих матеріалах. (к.ф.-м.н. асист. Ліщук П., с.н.с. Кузмич А.Г.).

-Електронна структура та фазові перетворення в напівпровідникових системах та нанокомпозитах (проф. Боровий М.О.).

-Процеси фазоутворення в аморфних матеріалах (доц. Цареградська Т.Л.).

[Детальніше за посиланням

 

У 2022 році на кафедрі виконується 3 науково-дослідницькі проєктів за кошти державного бюджету на суму 2960 тис. грн.

За останні 5 років за кошти держбюджету виконано 7 науково-дослідницьких проєктів загальною сумою 19 484 тис. грн.

[Детальніше за посиланням

Під науковим керівництвом проф. Мацуй Л.Ю. також виконується міжнародні дослідження в рамках проєкту «НАТО заради миру» на суму 60 000 Євро.

[Детальніше за посиланням

 

advert