Оптика

 

Визначення показника заломлення і концентрації розчину за допомогою рефрактометра

Визначення довжини світлової хвилі за допомогою біпризми Френеля

Визначення концентрації розчину цукру цукрометром за кутом повороту площини поляризації

Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної гратки

Градуювання стилоскопа. Дослідження спектрів випромінювання газів

Дослідження інтерференції світла за допомогою кілець Ньютона

advert