Сфери діяльності випускників за ОНП Фізика наносистем


 

 Працевлаштування випускників ОНП “Фізика наносистем” (2015 -2021):

 

Розподіл випускників (2015 – 2021 рр.) ОНП «Фізика наносистем» за галузями діяльності по рокам :

 

advert