Категорія August, 2012

Засідання кафедри

У п’ятницю, 31 серпня 2012 року, о 12.00 в ауд. 318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики.

Порядок денний:

 1. Про підсумки роботи кафедри у 2011-2012 н. р. та завдання на 2012-2013 н. р. Готує завідувач кафедри Боровий М. О.
 2. Про готовність практикумів з загального курсу фізики до нового навчального року. Готує завідувач навчальної лабораторії Артемюк А. І.
 3. Звіт аспірантів кафедри про виконання індивідуальних планів.
 4. Про план засідань кафедри та наукового семінару на 2012-2013 н.р. Готують завідувач кафедри Боровий М. О. та вчений секретар Соколовська С. Ф.
 5. Різне.

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Ляшенко Олег Всеволодович

старший науковий співробітник кафедри загальної фізики
кандидат фізико-математичних наук, доцент, старший науковий співробітник

Телефон: +38 (044) 526-05-10
e-mail: lyashenk@univ.kiev.ua

1982 – вища освіта: фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1982 -1988 – інженер-дослідник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченко;
1986 -1990 – аспірантура, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1988-1991 – молодший науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Read the full story

Posted in СпівробітникиComments (0)

Ісаєв Микола Вікторович

доцент кафедри загальної фізики,
кандидат фізико-математичних наук

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0793-9825

e-mail: mykola.isaiev@knu.ua
лабораторія: 116, 125, 237

M_Isaiev 2008 – 2010 – інженер практикуму з загальних курсів фізики та фізичного матеріалознавства кафедри загальної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
2010 – закінчив магістратуру фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримав диплом з відзнакою;
2010 – 2018 – асистент кафедри загальної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
2010-2014 – аспірант фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка без відриву від виробництва;
2014 – достроково захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук;
Read the full story

Posted in СпівробітникиComments (0)

Кузьмич Андрій Григорович

e-mail: kuzmich@univ.kiev.ua
корпоративна пошта: andrii.kuzmych@knu.ua
лабораторія 125, 237

Профіль у наукометричних базах даних:

            

Досвід роботи:

2009 – дотепер – Старший науковий співробітник, НДЛ «Фізичне матеріалознавство твердого тіла» фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2018 – Присуджено вчене звання Старшого дослідника , зі спеціальності 104 – фізика та астрономія.
2000 – 2008 – Науковий співробітник, НДЛ «Фізичне матеріалознавство твердого тіла» фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2002 – Присуджено науковий ступінь кандидата фізико – математичних наук, зі спеціальності фізика твердого тіла. Дисертація «Фототермоакустична та фотоелектрична мікроскопія напівпровідникових структур на основі кремнію» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю – фізика твердого тіла – 01.04.07. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
1989 – 2007 – Молодший науковий співробітник, НДЛ «Фізичне матеріалознавство твердого тіла» фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1986 -1989 – Голова профспілкового комітету студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1983- 1985 – Інженер фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1981 – 1983 – Лейтенант інженер в лавах Армії СРСР
1981 – Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, за спеціальністю загальна фізика. Кваліфікація фізик, викладач.

Учасник міжнародних наукових проектів:

Трьох проектів Українського науково-технологічного центру, у фінансуванні яких брали участь організації з країн Організації Економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу:

 Project № 343 (15.03.1996 – 15.03.1998, Canadian / Sweden Funds GBM01)
«Неруйнівна оцінка залишкових напруг в твердих тілах фотоакустичними методами»;

 Project № 3555 (01.02.2006 – 31.01.2008, USA Funds, GBM20)
«Дослідження та створення методів опто – акустичного контролю неоднорідних матеріалів»;

 Project № 5567 (01.01.2012 – 30.06.2013, Other (US Euro), GBM32)
Експериментальне дослідження динамічних процесів в іоносфері наземними та космічними методами».
Проекту Європейського Союзу:

 Project ID: 690945 (2016-2019р) «Наноматеріали на основі вуглецю для тераностичного застосування». Programme: HORIZON 2020-EU.1.3.3. – Stimulating innovation by means of cross-fertilisation of knowledge. Topic: MSCA-RISE-2015 – Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE). https://cordis.europa.eu/project/id/690945 ).

Наукові проекти України:

 2015 р. “Фототермоакустичне перетворення та надшвидкий масоперенос в кремнії та телуриді кадмію при наносекундному лазерному опроміненні” Дата та номер договору 114/17-2015 (№015ДФ051-07)

 2016 р “Фототермоакустичне перетворення в неоднорідних структурах на основі кремнію при лазерному опроміненні” Дата та номер договору 28/17-2016 (№16ДФ051-03)

Рецензент міжнародних журналів:

The European Physical Journal

Основні напрямки наукової діяльності:

• Процеси фототермічного та фотоакустичного перетворення в неоднорідних напівровідникових структурах;
• Фотоакустична мікроскопія напівровідникових структур
• Теплові властивості неоднорідних систем на основі поруватих напівпровідників.

Найбільш вагомі остані роботи:

Розділ в монографії:

Напівпровідникові гетероструктури та нанокомпозити на основі кремнію та оксиду цинку: сонохімічний синтез та фізичні властивості [Текст] : наук. монографія / Коротченков О. О. [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ ; Вінниця : Твори, 2018. – 217 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – 100 прим. – ISBN 978-617-7706-25-9

Вибрані статті:

Lazarenko M.M. The impact of the silica gel structure and surface chemistry on the melting of aliphatic nanocrystals: Thermodynamic model and experiment / M. M. Lazarenko, S. A. Alekseev, K. I. Hnatiuk, R. V Dinzhos, M. S. Nizameev, N. S. Koseva, F. Ublekov, A. G. Kuzmich, E. G. Rudnikov, K. S. Yablochkova, A. N. Alekseev // J. Phys. Chem. Solids – 2022. – Т. 161 – 110426с. https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2021.110426

Lishchuk P. Interfacial thermal resistance between porous layers: Impact on thermal conductivity of a multilayered porous structure / P. Lishchuk, A. Dekret, A. Pastushenko, A. Kuzmich, R. Burbelo, A. Belarouci, V. Lysenko, M. Isaiev // Int. J. Therm. Sci. – 2018. – Т. 134 – 317–320с. https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2018.08.015

Neimash V.B. Mechanism of tin-induced crystallization in amorphous silicon / V. B. Neimash, A. O. Goushcha, P. E. Shepeliavyi, V. O. Yukhymchuk, V. A. Dan’ko, V. V. Melnyk, A. G. Kuzmich // Ukr. J. Phys. – 2014. – Т. 59 – № 12. https://doi.org/10.15407/ujpe59.12.1168

V. Neimash, P. Shepelyavyi, G. Dovbeshko, A.O. Goushcha, M. Isaiev, V. Melnyk, O. Didukh, and A. Kuzmich. Nanocrystals growth control during laser annealing of Sn:(α-Si) composites // J. Nanomater (2016) 7920238

K. Voitenko, V. Veleschuk, M. Isaiev, A. Kuzmich, O. Lyashenko, O. Vlasenko, M. Melnychenko, E. Malyarenko, S. Zhelnakov, V. Lysenko, and R. Burbelo. Nonlinear laser ultrasound formation in silicon // AIP Adv. (2016), 6, 105306.

V. B. Neimash, A. O. Goushcha, P.Y. Shepeliavyi, V. O. Yukhymchuk, V. A. Danko, V.V. Melnyk, Andrey G. Kuzmich Self-sustained cyclic tin induced crystallization of amorphous silicon // Journal of Materials Research (2015) Vol. 30 , Issue 20, pp. 3116 -3124

M. Isaiev, K. Voitenko, V. Doroshchuk, D. Andrusenko, A. Kuzmich, A. Skryshevskii, V. Lysenko, R. Burbelo, Thermal Elasticity Stresses Study in Composite System ‘Porous Silicon – Liquid’ // Physics Procedia (2015) Vol. 70, pp. 586-589

M. Isaiev, D. Andrusenko, A. Tytarenko, A. Kuzmich, V. Lysenko, R. Burbelo Photoacoustic Signal Formation in Heterogeneous Multilayer Systems with Piezoelectric Detection // International Journal of Thermophysics (2014) vol.35, (12),p.2341-2351

A. Tytarenko, D. Andrusenko, A. Kuzmich, I. Gavrilchenko, V. Skryshevskii, M. Isaiev and R. Burbelo Features of photoacoustic transformation in microporous nanocrystalline silicon // Technical Physics Letters (2014) Vol.40,N 3, p. 188-191

V. Neimash, V. Poroshin, P. Shepeliavyi, V. Yukhymchuk, V. Melnyk, A. Kuzmich, V. Makara, A. Goushcha Tin induced a-Si crystallization in thin films of Si-Sn alloys //Journal of Applied Physics (2013), 114, 213104

Posted in СпівробітникиComments (1)

Подолян Артем Олександрович

Тел.: +38 (044) 526-05-10

корпоративна пошта: artem1976@knu.ua

Профіль у наукометричних базах даних:

   

Досвід роботи:

1999 – вища освіта: фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

1999 -2003 – аспірантура, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2001-2002 – інженер, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2002 – 2011 – асистент кафедри загальної фізики, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2008 – захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук;

2011 – доцент кафедри загальної фізики, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Фотоелектричні явища в низькорозмірних напівпровідникових структурах;
 • Сонохімічна модифікація поверхні напівпровідників;
 • Фотоелектричні явища в органічних напівпровідникових структурах

Найбільш вагомі останні роботи:

1. V. Shmid, A. Podolian, A. Nadtochiy, M. Semen'ko and O. Korotchenkov. Photovoltaic Performance of Si and SiGe Surfaces Sonochemically Activated in Dichloromethane.// Current Materials Science. Volume 15, August 2022; http://dx.doi.org/10.2174/2666145415666220511200551

2. V. Kozachenko, V. Shmid, A. Podolian, A. Nadtochiy, and O. Korotchenkov. Ag/C 60 heterojunctions for thermoelectricity. // Low Temperature Physics 48, 7 (2022); https://doi.org/10.1063/10.0008956

3. A. Podolian, A. Nadtochiy, O. Korotchenkov and V. Schlosser. Frequency-Dependent Sonochemical Processing of Silicon Surfaces in Tetrahydrofuran Studied by Surface Photovoltage Transients.// Molecules 2021, 26(12), 3756; https://doi.org/10.3390/molecules26123756

4. A. Nadtochiy, A. Podolian, O. Korotchenkov and V. Schlosser. Ultrasonic Processing of Si and SiGe for Photovoltaic Applications.// Chapter in OPEN ACCESS PEER-REVIEWED EDITED VOLUME Solar Cells – Theory, Materials and Recent Advances, ed. by Ahmed Mourtada Elseman, 2021; http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.96939

5. V. Melnik, B. Romanyuk, V. Kladko, V. Popov, O. Gudymenko, O. Liubchenko, T. Sabov, O. Oberemok, O. Dubikovskyi, JU. Gomeniuk, O. Kosulya, V. Shmid, A. Podolian, A. Nadtochiy; O. Korotchenkov. Formation and Transient Photovoltaic Properties of ZnO/Si Isotype Heterojunctions by Magnetron Sputtering.// Springer proceedings in physics 2021 | Conference paper; http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-51905-6_24

6. A.M.Gorb, O.A.Korotchenkov, O.Ya.Olikh, A.O.Podolian, R.G.Chupryna. Influence of -irradiation and ultrasound treatment on current mechanism in Au-SiO2-Si structure// Solid-State Electronics Volume 165, March 2020, 107712; https://doi.org/10.1016/j.sse.2019.107712

7. R. Savkina, A. Smirnov, S. Kirilova, V. Shmid, A. Podolian, A. Nadtochiy, V. Odarych & O. Korotchenkov. Charge-carrier relaxation in sonochemically fabricated dendronized CaSiO 3 –SiO 2 –Si nanoheterostructures.// Applied Nanoscience 9, 1047–1056 (2019); http://dx.doi.org/10.1007/s13204-018-0763-3

8. A. Podolian, A. Nadtochiy, O. Korotchenkov, B. Romanyuk, V. Melnik, and V. Popov. Enhanced photoresponse of Ge/Si nanostructures by combining amorphous silicon deposition and annealing.// Journal of Applied Physics 124, 095703 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5029948

Навчально-методичні посібники:

Фізика низькорозмірних напівпровідників. Генерація та рекомбінація нерівноважних носіїв заряду. Фотоелектричний ефект. Навчальний посібник / Подолян А.О., Коротченков О.О. – Київ–Вінниця: ТОВ “Твори”, 2018. – 64 с.

Posted in СпівробітникиComments (0)

Вовченко Людмила Леонтіївна

Тел.: +38 (044) 526-23-84
e-mail: vovch@univ.kiev.ua

Профіль у наукометричних базах даних:

        

Освіта:

1976-1981 рр. – Київський державний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність – загальна фізика
1983-1988 рр. – навчання в аспірантурі Київського державного університету імені Тараса Шевченка, фізичний факультет

Основні етапи професійної діяльності:

1981-1983 рр. – стажер-дослідник на фізичному факультеті
1983-1987 рр. – навчання в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла;
1987-1992 рр. – науковий співробітник Інституту хімії поверхні НАН України.
1993-2015 рр. – старший науковий співробітник науково-дослідній лабораторії „Фізичне матеріалознавство твердого тіла” кафедри загальної фізики фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка;
2016 р. – провідний науковий співробітник науково-дослідній лабораторії „Фізичне матеріалознавство твердого тіла” кафедри загальної фізики фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка;.
1988 р. – кандидат фізико-математичних наук із спеціальності 01.04.07 – фізика твердого тіла;
2015 р. – доктор фізико-математичних наук із спеціальності 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Основні напрямки наукової діяльності:

– Розробка нових композиційних матеріалів графіт-метал, електронні, магнітні та теплові властивості цих матеріалів;

– Розробка полімерних нанокомпозитів, наповнених вуглецевими та магнітними наночастинками,

– Дослідження процесів взаємодії електромагнітного випромінювання (ЕМВ) із багатокомпонентними полімерними композитами, а також із складними композитними структурами на основі таких композитів (багатошарові екрани, 1D фотонні структури, градієнтні композити), моделювання і оптимізація композитних структур з метою отримання матеріалів з керованими характеристиками відбиття та поглинання ЕМВ, що має значення для багатьох прикладних застосувань, таких як зв’язок, медицина, астрофізичні спостереження, побутові застосування.

Результати наукової діяльності опубліковано в понад 280 наукових робах, із них 3 монографії, 6 розділів монографій, 186 статей у вітчизняних та закордонних наукових фахових виданнях (в базі Scopus – 110, h-фактор – 18), 11 патентів на винаходи і тези доповідей на міжнародних конференціях.

Секретар локального оргкомітету постійного Українсько-німецького симпозіуму з фізики і хімії наноструктур та нанобіотехнології (2012, 2013, 2015, 2017 рр.) та Українсько-французької школи-семінару з фізики та хімії вуглецевих наноматеріалів (2013 р.).

Була науковим керівником аспіранта Лозицького О.В., який успішно захистив дисертацію доктора філософії «Електричні та мікрохвильові властивості композитних структур із нановуглецевими та неорганічними наповнювачами», 2022р.

Співвиконавець досліджень в рамках міжнародних проектів:

УНТЦ – 1999-2002рр; 2002-2005рр.; 2010-2013 рр.;

CRDF – “New materials on carbon nanotube basis for nanotechnology” (2005-2006 рр.);

NATO – Грант NUKR.SFPP 984243 “Novel nanocomposites based on nanoscaled carbon systems for electromagnetic shielding” (2013-2015 рр.);

Грант NUKR.SFPP G5697 Globular Carbon based Structures and Metamaterials for Enhanced еlectromagnetic Protection (2020-2023 рр.)

Рецензент міжнародних журналів:

Carbon, Composites Science and Technology, Journal of Applied Physics, Journal of Physics and Chemistry of Solids, Scientific Reports, Results in Physics, Applied Physics A, Ceramics International, Journal of Materials Science, Polymers, Polymer Composites, Materials Chemistry and Physics та інших.

Найбільш вагомі останні роботи за останні 5 років:

Монографії та розділи в монографіях:

1. Овсієнко І.В., Мацуй Л.Ю., Вовченко Л.Л., Лень Т.А. Термодинаміка інтеркальованих сполук графіту. Видання: ТОВ "ТВОРИ. – 2020. ISBN 978-966-949-334-7

2. V.I. Grigoruk, V.V. OliynYk, V.V. Yagorodnii, L.Yu. Matzui, L.L.Vovchenko, I.A. Gural‘skiy, O.I. Kucheriv, V.O. Popov, V.L.Launets, F.L. Nikitenko, S. Vitusevich. Interaction of Physical fields
with nanostructured materials. Interaction of Microwave Radiation with Nanostructured Composites: Toward Effective Selective Absorbers. Forschungzentrum Julich GmbH. -2020.-
ISBN 978-3-95806-450-8.

3. О.А.Лазаренко, Л.Л.Вовченко, І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй. Полімерні композити нановуглець-метал: структура і електричні властивості. Видання: ТОВ "ТВОРИ. – 2018. –
Стр. 1-204. ISBN 978-617-7706-29-7.

4. L. Vovchenko, L. Matzui, Y. Perets, I. Sagalianov, O. Yakovenko. Electrical and thermal conductivity of epoxy nanocomposites with hybrid fillers. In: Advances in Nanotechnology.(eds. Zacharie Bartul&Jerome Trenor) NY: Nova Science Publishers, – 2018. – V.21. – P. 1-85.

Статті:

1. L.L. Vovchenko, L.Yu Matzui, O.S. Yakovenko, O.V. Lozitsky, T.A. Len, V.V. Oliynyk, M.V. Galaburda, M.O. Borovoy, O.A. Syvolozhskyi. Electrical and shielding properties of epoxy composites with Ni–C and Co–C core-shell nanoparticles. Physica E, 2022, 144, 115463

2. L. Vovchenko, L. Matzui, O. Yakovenko, V. Oliynyk, T. Len, A. Naumenko, L. Kulikov. Microwave absorption in epoxy composites filled with MoS2 and carbon nanotubes. J. Appl. Phys. 2022, 131(3), 035103.

3. O.S. Yakovenko, L.Yu. Matzui, O.A. Syvolozhskyi, L.L. Vovchenko, O.A. Lazarenko, O.V. Ischenko, A.G. Dyachenko, A.V. Vakaliuk, V.V. Oliynyk, V.V. Zagorodnii, A.V. Bodnaruk, V.M. Kalita, M.O. Borovoy. Epoxy composites filled with graphite nanoplatelets modified by FeNi nanoparticles: Structure and microwave properties. Materials Science and Engineering B, 2022, 283, 115776

4. O. S. Yakovenko, L.Yu. Matzui, L.L. Vovchenko et al. Electromagnetic Properties of Carbon Nanotube/BaFe12−xGaxO19/Epoxy Composites with Random and Oriented Filler Distributions. Nanomaterials, 2021, 11, 2873

5. L.L Vovchenko, O.V. Lozitsky, L.Y. Matzui, V.V. Oliynyk, V.V. Zagorodnii. Microwave shielding and absorbing properties of single- and multilayered structures based on two-phase filler/epoxy composites. Appl. Nanosci., 2022, 12(4), 1037–1049.

6. Vovchenko, L.L., Lozitsky, O.V., Matzui, L.Y., Oliynyk V.V., Zagorodnii V.V., Milovanov Yu. S., Garashchenko V.V., Prylutsky Yu.I.Impedance characterization and microwave permittivity of multi-walled carbon nanotubes/BaTiO3/epoxy composites. Appl. Phys. A, 2020, 126, 801.

7. Vovchenko, L.L., Lozitsky, O.V., Oliynyk, V.V., Zagorodnii, V.V., Len, T.A., Matzui, L.Y., Milovanov, Yu.S. Dielectric and microwave shielding properties of three-phase composites graphite nanoplatelets/carbonyl iron/epoxy resin. Appl Nanosci, 2020, 10, 4781–4790.

8. Vovchenko, L., Lozitsky, O., Matzui, L., Oliynyk, V., Zagorodnii, V., Skoryk, M. Electromagnetic shielding properties of epoxy composites with hybrid filler nanocarbon/BaTiO3. Mater. Chem. Phys., 2020, 240, 122234.

9. Vovchenko L, Matzui L, Oliynyk V, Milovanov Y, Mamunya Y, Volynets N, Plyushch A, Kuzhir P. Polyethylene composites with segregated carbon nanotubes network: Low frequency plasmons and high electromagnetic interference shielding efficiency. Materials, 2020, 3, 13(5).

10. Mamunya, Y., Matzui, L., Vovchenko, L., Maruzhenko, O., Oliynyk, V., Pusz, S., Kumanek, B., Szeluga. Influence of conductive nano- and microfiller distribution on electrical conductivity and EMI shielding properties of polymer/carbon composites. Compos. Sci. Technol. 2019, 170, 51-59.

Posted in СпівробітникиComments (1)

Половина Олексій Іванович

email: polovina@univ.kiev.ua

Профіль у наукометричних базах даних:

        

Освіта:

В 1977 році закінчив фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рівнем магістра. Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю ”фізика твердого тіла” (1985 р.). Також отримав диплом (1984) Державних сертифікованих курсів з патентування та диплом (1992) Державних сертифікованих курсів з бізнесу.

Професійна кар’єра:

1978 – 1986 фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, інженерні та наукові посади;
1986 – 1991 Київський Інститут хімії поверхні НАН України, науковий співробітник;
1991 – 1999 ВАТ „Укртехномед”, Київ (Україна), начальник лабораторії ультразвукового медичного обладнання;
1999 – до теперішнього часу фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, молодший науковий співробітник.

Області діяльності:

фізична акустика твердого тіла;

прикладна акустика (ультразвукові перетворювачі і сенсори);

кріогенне матеріалознавство (діелектрики, напівпровідники, п’єзоелектрики та гібридні структури);

комп’ютерні обчислення та моделювання.

Практичні навички:

вимірювання механічних та акустичних параметрів і характеристик твердих тіл;

вимірювання електричних та діелектричних параметрів і характеристик твердих тіл в широкому інтервалі частот (від сталого струму до надвисоких частот);

теоретичне моделювання і чисельні розрахунки акустичних коливань обмежених діелектриків, напівпровідників, п’єзоелектриків та гібридних структур;

виконання експериментальних та теоретичних досліджень в фізиці твердого тіла;

менеджмент проектів в області інноваційних наукових-технічних досліджень;

розробка бізнес-планів;

розробка науково-технічних проектів;

складання наукових і технічних звітів;

переклад науково-технічної літератури.

Публікації та патенти: 84 публікації в наукових виданнях та 1 патент (1987).

Участь у наукових проектах:

Міністерство освіти і науки України, (початок у 2022 році). «Фізико-хімічні властивості наноструктурованих карбон-вмісних та напівпровідникових тонкоплівкових структур для потреб відновлювано-водневої енергетики» (дослідник у проекті);

Міністерство освіти і науки України, (2019 – 2021). «Розробка фізичних засад функціоналізації наноструктурованих матеріалів на основі карбону, напівпровідникових гетероструктур та поруватого кремнію» (дослідник у проекті);

Міністерство освіти і науки України, (2016 – 2018). «Формування та фізичні властивості наноструктурованих композитних матеріалів та функціональних поверхневих шарів на основі карбону, напівпровідникових та діелектричних складових» (дослідник у проекті);

Міністерство освіти і науки України, (2011 – 2015). «Комплексне дослідження фізичних властивостей напівпровідникових і вуглецевих наноматеріалів та їх композитів різної структури та мірності» (дослідник у проекті);

Міністерство освіти і науки України, (2006 – 2010). «Експериментальне та теоретичне дослідження структури та фізичних властивостей низькорозмірних систем на основі напівпровідникових структур, різних модифікацій вуглецю та композитів» (дослідник у проекті).

Основні публікації:

Nadtochiy A., Gorelov B., Polovina O., Shulga S., Korotchenkov O., Gorb A. – Sound Velocities in Graphene-Based Epoxy Nanocomposites. Physics and Chemistry of Solid State. – 2022. – Volume 23. – Issue 2. – P. 328-334. https://doi.org/10.15330/pcss.23.2.328-334 (квартиль Q4)

Nadtochiy A., Gorelov B., Polovina O., Shulga S., Korotchenkov O. Probing matrix/filler interphase with ultrasonic waves. – Journal of Materials Science. – 2021. – Vol.56. – P.14047-14069. https://doi.org/10.1007/s10853-021-06134-3 (квартиль Q1)

Gorelov B.M., Mischanchuk O.V., Sigareva N.V., Shulga S.V., Gorb A.M., Polovina O.I., Yukhymchuk V.O. Structural and Dipole-Relaxation Processes in Epoxy-Multilayer Graphene Composites with Low Filler Content. – Polymers. – 2021. – Vol.13, №19. – P. 3360 (23 p.). https://doi.org/10.3390/polym13193360 (квартиль Q1)

Gorelov B.M., Gorb A.M., Czapla Z., Wacke S., Nadtochiy A.B., Kuryliuk V.V., Kostrzewa M., Ingram A., Polovina O.I., Sigareva N.V. Chapter 33: Epoxy molecular structure alteration in graphene-epoxy nanocomposites: loading effects. // In “Nanomaterials and Nanocomposites, Nanostructure Surfaces, and Their Applications”. Springer Proceedings in Physics. – O. Fesenko, L. Yatsenko (eds). – Springer, Cham. – 2021. – Vol.246. – P. 459-483. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51905-6_33

Gorelov B.M., Gorb A.M., Czapla Z., Polovina O.I., Shulga S.V., Wacke S. Determination of dielectric relaxation parameters in epoxy filled with multilayered graphene nanoplatelets. // Proceedings of the 2020 IEEE 10th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties (NAP-2020). – P. 01NSSA07-1-01NSSA07-6. Electronic ISBN: 978-1-7281-8506-4. http://doi.org/10.1109/NAP51477.2020.9309543

Gorelov B.M., Gorb A.M., Nadtochiy A.B., Starokadomskiy D.L., Kuryliuk V.V., Sigareva N.V., Shulga S.V., Ogenko V.M., Korotchenkov O.O., Polovina O.I. Epoxy filled with bare and oxidized multi-layered graphene nanoplatelets: a comparative study of filler loading impact on thermal properties // Journal of Material Science. – 2019. – Vol.54, №12. – Р.9247–9266. https://doi.org/10.1007/s10853-019-03523-7 (квартиль Q1)

Gorelov B.M., Gorb A.M., Czapla Z., Wacke S., Nadtochiy A.B., Kuryliuk V.V., Kostrzewa M., Ingram A., Starokadomskiy D.L., Korotchenkov O.O., Polovina O.I., Sigareva N.V. Impact of multilayered graphene nanoplatelets on 3D-molecular network of an epoxy resin. // Proceedings of the 2019 IEEE 9th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties (NAP-2019). – Р. 01SSAN07-1 – 01SSAN07-5. http://doi.org/10.1109/NAP47236.2019.216950

Gorelov B.M., Gorb A.M., Polovina O.I., Wacke S., Czapla Z., Kostrzewa M., Ingram A. Filler’s impact on structure and physical properties in polyester resin–oxide nanocomposites // Adsorption Science & Technology. – 2018. – Vol.36, №1-2. – Р.549–570. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0263617417706797 (квартиль Q3)

Gorelov B.M., Gorb A.M., Polovina O.I., Kostrzewa M., Ingram A.Nonlinear Loading Effects in Oxide-filled Polyester Nanocomposites Observed by IR-spectroscopy and Lifetime Positron Spectroscopy // Universal Journal of Materials Science. – 2018. – Vol.6, №2. – Р.64–77. https://doi.org/10.13189/ujms.2018.060203

Gorelov B.M., Gorb A.M., Polovina O.I., Nadtochiy A.B., Starokadomskiy D.L., Shulga S.V., Ogenko V.M. Impact of few-layered graphene plates on structure and properties of an epoxy resin // Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies. – 2016. – Т.14, №4. – С. 527–537. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/129952 (квартиль Q4)

Gorelov B., Gorb A., Korotchenkov O., Nadtochiy A., Polovina O., Sigareva N. Impact of titanium and silica/titanium fumed oxide nanofillers on the elastic properties and thermal decomposition of a polyester resin // J. Appl. Polym. Sci. – 2015. – Vol.132, №22. – Р. 42010-1-10. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/app.42010 (квартиль Q1)

Gorelov B., Polovina O., Gorb A., Dacko S., Kostrzewa M., Ingram A. Fumed silica concentration effect on structure and dielectric properties of a styrene-cross- linked unsaturated polyester resin. // Journal of Applied Physics. – 2012. – Vol. 112, №9. – P. 094321–094321-11. https://doi.org/10.1063/1.4764328 (квартиль Q1)

Gorelov B. M., Polovina O. I., Gorb A. M., Czapla Z., Dacko S. Studying mechanical, acoustical and dielectric properties of SiO 2 -filled polyester resin nanocomposites. – Functional materials. – 2012. – Vol.19, № 4. – P.493-498. (квартиль Q3, категорія «А» фахових видань України)

Горелов Б.М., Половина О.І., Горб А.М., Онанко А.П. Механічні параметри нанокомпозитів ненасиченої стирол-місткої поліефірної смоли. // Нові технологїї. – 2012. –№2(36) – С.15.

Курилюк В.В., Половина О.І., Коротченков О.О. Вплив п’єзоактивних акустичних коливань на процеси перенесення заряду та фотолюмінесценцію в легованих структурах GaAs/AlGaAs // УФЖ. – 2008. – №6. – С. 579-585. (категорія «А» фахових видань України)

Polovina O.I., Kurylyuk V.V., Korotchenkov O.A. Variational treatment of a vibrating LiNbO3 -based rectangular hybrid structure: Developing functional for computing surface-load configurations // Archives of Acoustics. – 2009. – Vol.34, №2. – P.231-249. (квартиль Q3)

Gololobov Yu.P., Borovoy N.A., Isayenko G.L., Polovina A.I. Ferroelectric phases in the polytypes ternary compound of TlInS2. // Phys. Status Solidi. – 2009. – Vol. 6, № 5. – P.989–992. https://doi.org/10.1002/pssc.200881150 (квартиль Q3)

Горб А.М., Горелов Б.М., Валицька С., Половина О.І. Вплив нанорозмірного діоксиду кремнію на акустичні, термічні та механічні властивості ненасиченої поліефірної смоли. // Вісник Київського університету, серія фіз.-мат.науки. – 2011. – вип.4. – 8с. (категорія «Б» фахових видань України)

Горб А.М., Курилюк В.В., Половина О.І., Коротченков О.О. Акустоелектронні сенсори на резонаторах ніобатy літію // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології – 2006. – №4. – С.50-54. (категорія «Б» фахових видань України)

Gorelov, GorbA., KorotchenkovO., NadtochiyA., PolovinaO., Sigareva N.Impact of titanium and silica/titanium fumed oxide nanofillers on the elastic properties and thermal decomposition of a polyester resin // J. Appl. Polym. Sci. – 2015. – Vol.132, №22. – Р. 42010-1-10. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/app.42010 (квартиль Q1)

Gorelov B., Polovina O., Gorb A., Dacko S., Kostrzewa M., Ingram A. Fumed silica concentration effect on structure and dielectric properties of a styrene-cross- linked unsaturated polyester resin. // Journal of Applied Physics. – 2012. – Vol. 112, № – P. 094321–094321-11. https://doi.org/10.1063/1.4764328 (квартиль Q1)

Gorelov B. M., Polovina O. I., Gorb A. M., Czapla Z., Dacko S. Studying mechanical, acoustical and dielectric properties of SiO 2 -filled polyester resin nanocomposites. – Functional materials. – 2012. – Vol.19, № – P.493-498. (квартиль Q3, категорія «А» фахових видань України)

Горелов Б.М., Половина О.І., Горб А.М., Онанко А.П. Механічні параметри нанокомпозитів ненасиченої стирол-місткої поліефірної смоли. // Нові технологїї. – 2012. –№2(36) – С.15.

Курилюк В.В., Половина О.І., Коротченков О.О. Вплив п’єзоактивних акустичних коливань на процеси перенесення заряду та фотолюмінесценцію в легованих структурах GaAs/AlGaAs // УФЖ. – 2008. – №6. – С. 579-585. (категорія «А» фахових видань України)

Polovina O.I., Kurylyuk V.V., Korotchenkov O.A. Variational treatment of a vibrating LiNbO3 -based rectangular hybrid structure: Developing functional for computing surface-load configurations // Archives of Acoustics. – 2009. – Vol.34, № – P.231-249.(квартиль Q3)

Gololobov Yu.P., Borovoy N.A., Isayenko G.L., Polovina A.I. Ferroelectric phases in the polytypes ternary compound of TlInS2. // Status Solidi. – 2009. – Vol. 6, № 5. – P.989–992.https://doi.org/10.1002/pssc.200881150 (квартиль Q3)

Горб А.М., Горелов Б.М., Валицька С., Половина О.І. Вплив нанорозмірного діоксиду кремнію на акустичні, термічні та механічні властивості ненасиченої поліефірної смоли. // Вісник Київського університету, серія фіз.-мат.науки. – 2011. – вип.4. – 8с. (категорія «Б» фахових видань України)

Горб А.М., Курилюк В.В., Половина О.І., Коротченков О.О. Акустоелектронні сенсори на резонаторах ніобатy літію // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології – 2006. – №4. – С.50-54. (категорія «Б» фахових видань України)

Posted in СпівробітникиComments (0)

Овсієнко Ірина Володимирівна

Тел.: +38 (044) 526-23-84

корпоративна пошта: іrynaovsiienko@knu.ua

Профіль у наукометричних базах даних:

            

Освіта:

1984-1989   Навчання у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність «Фізика»

1991-1995   Навчання в аспірантурі (заочне відділення) Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Фізика твердого тіла»

Основні етапи професійної діяльності:

1989-1993   Старший інженер, фізичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка

1993-1996   Молодший науковий співробітник лабораторії „Фізичне матеріалознавство твердого тіла» фізичного факультету Київського державного університету Т. Г. Шевченка

1996-1999   Науковий співробітник лабораторії „Фізичне матеріалознавство твердого тіла» фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2000   Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії „Фізичне матеріалознавство твердого тіла» фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2000-2011   асистент кафедри загальної фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

З 2011   доцент кафедри загальної фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1997   кандидат фізико-математичних наук із спеціальності 01.04.07 – фізика твердого тіла

2014   Наукове звання доцент кафедри

Загальний трудовий стаж – 37р., науковий та науково-педагогічний стаж – 32р

Основні напрямки наукової діяльності: 

 • Фізика низькорозмірних графітових матеріалів, в тому числі, інтеркальованих сполук графіту.
 • Розробка методів отримання та модифікації нанорозмірних карбонових структур. Структурні, магнітні, електро- та магнітотранспортні властивості нанорозмірних карбонових матеріалів та композитів на їх основі.
 • Структурні, магнітні, електро-та магнітотранспортні, електродинамічні властивості полімерних нанокомпозитів з нанокарбоновим наповнювачем, в тому числі, з нанокарбоновим наповнювачем, модифікованим магнітними металами.

Результати наукової діяльності опубліковано в близько 200 наукових роботах, із них 2 монографії, 7 розділів монографій, ~ 100 статей у вітчизняних та закордонних наукових фахових виданнях (в базі Scopus ~ 60, h-фактор – 10), тези доповідей на міжнародних конференціях.

Співвиконавець досліджень в рамках міжнародних проектів (УНТЦ, CRDF, NATO), член локального оргкомітету постійного Українсько-німецького симпозіуму з фізики і хімії наноструктур та нанобіотехнології (2012, 2013,2015 рр.) та Українсько-французької школи-семінару з фізики та хімії вуглецевих наноматеріалів (2013, 2017 рр.).

Основні публікації за останні 10 років:

Монографії:

1. Овсієнко І.В., Мацуй Л.Ю., Вовченко Л.Л., Лень Т.А. Термодинаміка інтеркальованих сполук графіту. Видання: ТОВ “ТВОРИ. – 2020. ISBN 978-966-949-334-7

2. О.А. Лазаренко, Л.Л. Вовченко, І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй. Полімерні композити нановуглець-метал: структура і електричні властивості. Видання: ТОВ “ТВОРИ. – 2018. – Стр. 1-204. ISBN 978-617-7706-29-7

Статті:

 

1. I. V. Ovsiienko, T. A. Len, I. G. Mirzoiev, E. Yu. Beliayev, D. Gnida, L. Yu. Matzui, V. M Heraskevych. Low-temperature magnetoresistance of multi- walled carbon nanotubes with perfect structure // Low Temperature Physics, V 48 (2), P. 89 – 98 (2022). https://doi.org/10.1063/10.0009286.

2. D.O.Shpylk a, I.V.Ovsiienko, T.A.Len, L. Yu Matzui, S.V.Trukhanov, A.V.Trukhanov, O.S.Yakovenko. The features of the magnetoresistance of carbon nanotubes modified with Fe // Ceramics International V 48 (14), P. 19789 – 19797 (2022). https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.03.253

3. V.M. Mandrolko, M.O. Borovyi, I.V. Ovsiienko, T. A. Len, L.Yu. Matzui, O. O. Gomon, D.D. Naumova. Peculiarities of phase transformations in graphite intercalation compounds with bromine // Molecular Crystals and Liquid Crystals. Vol 721 (1), P. 17-23 (2021). DOI: 10.1080/15421406.2021.1905272.

4. I.V. Ovsiienko, T. A. Len,  O. A. Syvolozhskyy,  L. Yu. Matzui, I. G. Mirzoiev, V. V. Andrievskii, E. Yu. Beliayev. Magnetoresistance of graphite nanoplatelets with different structure // Low Temperature Physics , Volume 47 (10), P. 854-862 (2021). https://doi.org/10.1063/10.0006066.

5. I.V. Ovsiienko, T.A. Len, L.Yu. Matzui, F. Le Normand, T. L. Tsaregradskaya, G. V. Saenko, D. O. Spylka. Intercalated multiwall carbon nanotubes with cobalt: structure and properties. Molecular Crystals and Liquid Crystals. Vol. 718 (2021), Issue 1, P.80-91.

6. Iryna Ovsiienko, Lyudmila Matzui, Igor Berkutov, Il’gar Mirzoiev, Tetyana Len, Yuriy Prylutskyy, Oleksandr Prokopov, Uwe Ritter. Magnetoresistance of graphite intercalated with cobalt Journal of Materials Science. Vol.53 (2018), P.716–726.

7. I.V.Ovsienko, T.A.Len, L.Yu.Matsuy, Yu.I.Prylutskyy, I.B.Berkutov, V.V.Andrievskii, Yu.F.Komnik, I.G.Mirzoiev, G.E.Grechnev, Yu.A.Kolesnichenko, R.Hayn, P.Scharff. Magnetoresistance and electrical resistivity of N-doped multi-walled carbon nanotubes at low temperatures.  Phys. Status Solidi B. Vol.252 (2015), № 6. P. 1402–1409.

8. Yulia Perets, Lyudmila Matzui, Lyudmila Vovchenko, Irina Ovsiienko, Olena Yakovenko, Oleksandra Lazarenko, Alexander Zhuravkov, Oleksii Brusylovets. Influence of Ultraviolet/Ozonolysis Treatment of Nanocarbon Filler on the Electrical Resistivity of Epoxy Composites. Nanoscale Res Lett. Vol.11 (2016). P.370.

9. V. Ya. Tkachuk, I. V. Ovsiyenko, L. Yu. Matzui, T. A. Len, Yu. I. Prylutskyy, O. A. Brusylovets, I. B. Berkutov, I. G. Mirzoiev, O. I. Prokopov. Asymmetric magnetoresistance in the graphite intercalation compounds with cobalt. Molecular crystals and liquid crystals. Vol.639 (2016), Issue 1. P. 137-150.

10. L.Vovchenko , Yu.Perets, I.Ovsienko, L.Matzui, V.Oliynyk, V.Launetz. Shielding coatings based on carbon–polymer composites. Surface and Coatings Technology. Vol.211 (2012), P. 196-199.

 

Навчальні посібники:

1. М.О. Боровий, І.В. Овсієнко. Рентгенівська дифрактометрія наноструктурних матеріалів: Вінниця. ТОВ «Твори» 2018, 86 стор.

2. М.О. Боровий, О.Я. Оліх, І.В. Овсієнко, Т.Л. Цареградська, В.В. Козаченко, А.О. Подолян, М.В. Ісаєв, К.В. Дубик. Загальна фізика для хіміків. Збірник задач. Частина 2. Електрика та магнетизм: Вінниця. ТОВ «Твори» 2019, 162 стор.

Posted in СпівробітникиComments (2)

Горб Алла Миколаївна

Тел.: +38 (044) 526-0510
e-mail: g_alla@ukr.net

Профіль у наукометричних базах даних:

        

Досвід роботи:

2001 – вища освіта: фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
2001-2004 – аспірантура, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
2004 – молодший науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
2005 – кандидат фізико-математичних наук, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
2018 – Науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Основні напрямки наукової діяльності:

-Явища переносу маси та заряду, стимульовані ультразвуковими хвилями в пластинах ніобата літію.

-Вплив ультразвуку на властивості напівпровідникових структур

-Дослідження процесів спрямованої зміни фізичних властивостей наноструктурованих матеріалів з полімерними, напівпровідниковими та карбоновими матрицями і нанонаповнювачами на основі карбону, напівпровідникових та діелектричних систем


Результати наукової діяльності опубліковані у  65 наукових роботах у вітчизняних та зарубіжних журналах, а також у матеріалах наукових конференцій.

Член Українського Фізичного товариства.

Участь у наукових проектах:

 Міністерство освіти і науки України, (початок у 2022 році). «Фізико-хімічні властивості наноструктурованих карбон-вмісних та напівпровідникових тонкоплівкових структур для потреб відновлювано-водневої енергетики» (дослідник у проекті);

Міністерство освіти і науки України, (2019 – 2021). «Розробка фізичних засад функціоналізації наноструктурованих матеріалів на основі карбону, напівпровідникових гетероструктур та поруватого кремнію» (дослідник у проекті);

Міністерство освіти і науки України, (2016 – 2018). «Формування та фізичні властивості наноструктурованих композитних матеріалів та функціональних поверхневих шарів на основі карбону, напівпровідникових та діелектричних складових» (дослідник у проекті);

Міністерство освіти і науки України, (2011 – 2015). «Комплексне дослідження фізичних властивостей напівпровідникових і вуглецевих наноматеріалів та їх композитів різної структури та мірності» (дослідник у проекті);

Міністерство освіти і науки України, (2006 – 2010). «Експериментальне та теоретичне дослідження структури та фізичних властивостей низькорозмірних систем на основі напівпровідникових структур, різних модифікацій вуглецю та композитів» (дослідник у проекті).

Наукові праці:

 Nadtochiy A., Gorelov B., Polovina O., Shulga S., Korotchenkov O., Gorb A. – Sound Velocities in Graphene-Based Epoxy Nanocomposites. Physics and Chemistry of Solid State. – 2022. – Volume 23. – Issue 2. – P. 328-334. https://doi.org/10.15330/pcss.23.2.328-334 (квартиль Q4)

 Gorelov B.M., Mischanchuk O.V., Sigareva N.V., Shulga S.V., Gorb A.M., Polovina O.I., Yukhymchuk V.O. Structural and Dipole-Relaxation Processes in Epoxy-Multilayer Graphene Composites with Low Filler Content. – Polymers. – 2021. – Volume 13. – Issue 19. – P. 3360 (23 p.). https://doi.org/10.3390/polym13193360 (квартиль Q1)

 Gorelov B.M., Gorb A.M., Czapla Z., Wacke S., Nadtochiy A.B., Kuryliuk V.V., Kostrzewa M., Ingram A., Polovina O.I., Sigareva N.V. Chapter 33: Epoxy molecular structure alteration in graphene-epoxy nanocomposites: loading effects. – In “Nanomaterials and Nanocomposites, Nanostructure Surfaces, and Their Applications”. Springer Proceedings in Physics. – O. Fesenko, L. Yatsenko (eds). – Springer, Cham. – 2021. – Volume 246. – P. 459-483. ISBN: 978-3-030-51905-6. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51905-6_33

 Gorb A.M., Korotchenkov O.A., Olikh O.Y., Podolian A.O., Chupryna R.G. Influence of γ-irradiation and ultrasound treatment on current mechanism in Au-SiO2-Si structure. – Solid State Electronics. – 2020. – Volume 165. – Р.107712. https://doi.org/10.1016/j.sse.2019.107712 (квартиль Q2)

 Gorelov B.M., Gorb A.M., Czapla Z., Polovina O.I., Shulga S.V., Wacke S. Determination of dielectric relaxation parameters in epoxy filled with multilayered graphene nanoplatelets. – Proceedings of the 2020 IEEE 10th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties (NAP-2020). – P. 01NSSA07-1-01NSSA07-6. Electronic ISBN: 978-1-7281-8506-4. http://doi.org/10.1109/NAP51477.2020.9309543

 Gorelov B.M., Gorb A.M., Nadtochiy A., Starokadomskiy D.L., Kuryliuk V.V., Sigareva N.V., Shulga S.V., Ogenko V.M., Korotchenkov O.O., Polovina O.I. Epoxy filled with bare and oxidized multi-layered graphene nanoplatelets: a comparative study of filler loading impact on thermal properties. – Journal of Materials Science. – 2019. – Volume 54. – Issue 12. – Р.9247–9266. https://doi.org/10.1007/s10853-019-03523-7 (квартиль Q1)

 Gorelov B.M., Gorb A.M., Czapla Z., Wacke S., Nadtochiy A.B., Kuryliuk V.V., Kostrzewa M., Ingram A., Starokadomskiy D.L., Korotchenkov O.O., Polovina O.I., Sigareva N.V. Impact of multilayered graphene nanoplatelets on 3D-molecular network of an epoxy resin. – Proceedings of the 2019 IEEE 9th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties (NAP-2019). – Р. 01SSAN07-1 – 01SSAN07-5. http://doi.org/10.1109/NAP47236.2019.216950

 Olikh O.Ya., Gorb A.M., Chuprvna R.G., Pristav-Fenenkov O.V. Acousto-defect interaction in irradiated and non-irradiated silicon n+-p structures. – Journal of Applied Physics. – 2018. – Volume 123. – Issue 16. – P.161573. https://doi.org/10.1063/1.5001123 (квартиль Q2)

 Gorelov B.M., Gorb A.M., Polovina O. I., Wacke S., Czapla Z., Kostrzewa M., Ingram A. Filler’s impact on structure and phvsical properties in polvester resin-oxide nanocomposites. – Adsorption Science & Technology. – 2018. – Volume 36. – Issue 1-2. – P.549-570. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0263617417706797 (квартиль Q3)

 Gorelov B.M., Polovina O.I., Gorb A.M., Kostrzewa M., Ingram A. Nonlinear loading effects in oxide-filled polyester nanocomposites observed by IR-spectroscopy and lifetime positron spectroscopy. – Universal Journal of Materials Science. – 2018. – Volume 6. – Issue 2. – Р.64-77. https://doi.org/10.13189/ujms.2018.060203

 Gorelov B.M., Gorb A.M., Polovina O.I., Nadtochiy A.B., Starokadomskiy D.L., Shulga S.V., Ogenko V.M. Impact of few-layered graphene plates on structure and properties of an epoxy resin. – Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii. – 2016. – T.14. – №4. – C. 527-537. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/129952 (квартиль Q4)

 Gorb A., Korotchenkov O., Kuryliuk V., Medvid A., Nadtochiy A., Podolian A. Increase of photoelectric response of Ge nanocones formed on SiGe by laser radiation. – Advanced Materials Research. – 2015. – Volume 1117. – P.23–25. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.1117.23 (квартиль Q4)

 Gorb A., Korotchenkov O., Kuryliuk V., Medvid A., Mozolevskis G., Nadtochiy A.; Podolian A. Electron and hole separation in Ge nanocones formed on Si1-xGex solid solution by Nd:YAG laser radiation. – Applied Surface Science. – 2015. – Volume 346. – P.177–181. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2015.04.009 (квартиль Q1)

 Gorelov B., Gorb A., Korotchenkov O., Nadtichiy A., Polovina O., Sigareva N. Impact of titanium and silica/titanium fumed oxide nanofillers on the elastic properties and thermal decomposition of a polyester resin. – Journal of Applied Polymer Science – 2015. – Volume 132. – Issue 22. – P.42010-1-42010-10. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/app.42010 (квартиль Q1)

 Gorb A., Korotchenkov O., Kuryliuk V., Medvid A., Nadtochiy A., Podolian A. Photoelectric response of Ge nanocones formed on Si1−xGex solid solution by laser radiation // Proceedengs of 13th International Conference on Global Research and Education. – Riga, Latvia, 2014. – P. 257–258.

 Gorelov B., Polovina O., Gorb A., Dacko S., Kostrzewa M., Ingram A. Fumed silica concentration effect on structure and dielectric properties of a styrene-cross- linked unsaturated polyester resin. – Journal of Applied Physics. – 2012. – Volume 112. – Issue 9. – P. 094321–094321-11. https://doi.org/10.1063/1.4764328 (квартиль Q1)

 Горелов Б.М., Половина О.І., Горб А.М., Онанко А.П. Механічні параметри нанокомпозитів ненасиченої стирол-місткої поліефірної смоли. – Нові технологїї. – 2012. – Issue 2(36) – С.15.

 Gorelov B. M., Polovina O. I., Gorb A. M., Czapla Z., Dacko S. Studying mechanical, acoustical and dielectric properties of SiO 2 -filled polyester resin nanocomposites. – Functional materials. – 2012. – Volume 19. – Issue 4. – P.493-498. (квартиль Q3, категорія «А» фахових видань України)

 Gorb A. M., Korotchenkov O.A., Olikh O.Ya., Podolian A.O. Ultrasonically Recovered Performance of -Irradiated Metal-Silicon Structures. – IEEE Transactions on Nuclear Science– 2010. – Volume 57. – Issue 3 PART 3. – P.1632 – 1639. https://doi.org/ 10.1109/TNS.2010.2047655 (квартиль Q1)

 Borovoy N.A., Gololobov Y.P., Gorb A.N., Isaenko G.L. Specific features of the formation of the ferroelectric phase in polytypes of TlGaSe2 crystals. – Physics of the Solid State. – 2010. – Volume 52. – Issue 8. – P.1731–1735. https://doi.org/10.1134/s1063783410080251 (квартиль Q3)

 Боровой Н.А. ,Гололобов Ю. П., Горб А. Н., Исаенко Г. Л. Сегнетоэлектрическая и несоразмерная фазы в политипах кристаллов TlGaSe 2 // ФТТ-2009, Актуальные проблемы физики твердого тела. Сборник докладов Международной научной конференции 20-23 октября 2009 г., Минск. – Т.2. – С. 254-255.

 Borovoy N.A., Gololobov Y.P., Gorb A.N., Isaenko G.L. On the ferroelectric phase transition in polytypes of β-TlInS2 crystals. – Physics of the Solid State. – 2008. – Volume 50. – Issue 10. – P. 1946–1950. https://doi.org/10.1134/s1063783408100260 (квартиль Q3)

 Gorb A., Kurylyuk V., Korotchenkov O. Optimising luminescence performance of sonochemically synthesez ZnS:Mn nanoparticles // Program and Book of Abstracts, International Congress on Ultrasonics (ICU). April 9-12, Vienna, Austria, 2007. – P. 129-130.

 Горб А.М., Курилюк В.В., Половина О.І., Коротченков О.О. Акустоелектронні сенсори на резонаторах ніобатy літію // Сенсорна електроніка та мікросистемні технологіїю – 2006. – №4. – С.50-54.

Науково-методичні праці:

Горб А.М., Коротченков О.О., Надточій А.Б., Оліх О.Я. «Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з дисципліни «Оптика»», Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2012, 95 с.2. Боровий М.О., Оліх О.Я. «Фізичні основи квантової механіки. Для студентів природничих факультетів. Частина 1.», Київ: «Кафедра», 2011, 124 с.

Posted in СпівробітникиComments (0)

Коротченков Олег Олександрович

Тел.: +38 (044) 526-05-10

корпоративна пошта: olegkorotchenkov@knu.ua

Профіль у наукометричних базах даних:

            

Досвід роботи:

1986–1993 асистент кафедри загальної фізики

1993–1996 доцент кафедри загальної фізики

1996–1999 докторант кафедри загальної фізики

з 2000 професор кафедри загальної фізики

у 1986 р. захистив кандидатську, а у 2000 р. – докторську дисертацію (спеціальність – фізика твердого тіла)

Основні напрямки наукової діяльності:

Фізика напівпровідникових гетероструктур та наноматеріалів:

 • теплоперенос у наноматеріалах (ефект Зеєбека, теплопровідність)
 • фотоелектричні властивості напівпровідникових наноструктур
 • сонохімія поверхні напівпровідників
 • акустичні властивості нанокомпозитних матеріалів

Найбільш вагомі останні роботи:

 • Nadtochiy A., Kozachenko V., Korotchenkov O., Schlosser V. Nickel-fullerene nanocomposites as thermoelectric materials. – Nanomaterials. – 2022. – Volume 12. – Р. 1163.
 • Kozachenko V., Shmid V., Podolian A., Nadtochiy A., Korotchenkov O. Ag/C60 heterojunctions for thermoelectricity. – Low Temp. Phys. – 2022. – Volume 48. – РP. 7–11
 • Podolian A., Nadtochiy A., Korotchenkov O., Schlosser V. Frequency-dependent sonochemical processing of silicon surfaces in tetrahydrofuran studied by surface photovoltage transients. – Molecules. – 2021. – Volume 26. – P. 3756.
 • Nadtochiy A., Gorelov B., Polovina O., Shulga S., Korotchenkov O. Probing matrix/filler interphase with ultrasonic waves. – Journal of Materials Science. -2021. – Volume 56. – P. 14047-14069.
 • Nadtochiy A., Podolian A., Korotchenkov O., Schlosser V. Ultrasonic Processing of Si and SiGe for Photovoltaic Applications. – Rijeka (Croatia), IntechOpen. – In: “Solar Cells”. – 2021. – 23 р.
 • A. Nadtochiy, V. Kuryliuk, V. Strelchuk, O. Korotchenkov, P.-W. Li, S.-W. Lee, Enhancing the Seebeck effect in Ge/Si through the combination of interfacial design features, Sci. Rep. – 2019. – Volume 9. – P. 16335.
 • A. Nadtochiy, O. Korotchenkov, V. Schlosser, Sonochemical modification of SiGe layers for photovoltaic applications, Phys. Stat. Sol. (a) 216, 1900154 (2019).

Навчально-методичні посібники:

 • Вступ до фізики низькорозмірних напівпровідникових систем. Дослідження теплових та термоелектричних властивостей тонких плівок. Наукове видання: для науковців та здобувачів ступеня доктор філософії (PhD) відповідних спеціальностей. / Коротченков О.О., Надточій А.Б. – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2021. – 76 с.
 • Фізика низькорозмірних напівпровідників. Генерація та рекомбінація нерівноважних носіїв заряду. Фотоелектричний ефект. Навчальний посібник / Подолян А.О., Коротченков О.О. – Київ–Вінниця: ТОВ “Твори”, 2018. – 64 с.
 • Напівпровідникові гетероструктури та нанокомпозити на основі кремнію та оксиду цинку: сонохімічний синтез та фізичні властивості. Наукова монографія / Коротченков О.О., Надточій А.Б., Закіров М.І., Ісаєв М.В., Кузьмич А.Г., Боровий М.О. – Київ–Вінниця: ТОВ “Твори”, 2018. – 218 с.

Posted in СпівробітникиComments (0)

advert