Категорія Співробітники

Вовченко Людмила Леонтіївна

Тел.: +38 (044) 526-23-84
e-mail: vovch@univ.kiev.ua

Профіль у наукометричних базах даних:

        

Освіта:

1976-1981 рр. – Київський державний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність – загальна фізика
1983-1988 рр. – навчання в аспірантурі Київського державного університету імені Тараса Шевченка, фізичний факультет

Основні етапи професійної діяльності:

1981-1983 рр. – стажер-дослідник на фізичному факультеті
1983-1987 рр. – навчання в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла;
1987-1992 рр. – науковий співробітник Інституту хімії поверхні НАН України.
1993-2015 рр. – старший науковий співробітник науково-дослідній лабораторії „Фізичне матеріалознавство твердого тіла” кафедри загальної фізики фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка;
2016 р. – провідний науковий співробітник науково-дослідній лабораторії „Фізичне матеріалознавство твердого тіла” кафедри загальної фізики фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка;.
1988 р. – кандидат фізико-математичних наук із спеціальності 01.04.07 – фізика твердого тіла;
2015 р. – доктор фізико-математичних наук із спеціальності 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Основні напрямки наукової діяльності:

– Розробка нових композиційних матеріалів графіт-метал, електронні, магнітні та теплові властивості цих матеріалів;

– Розробка полімерних нанокомпозитів, наповнених вуглецевими та магнітними наночастинками,

– Дослідження процесів взаємодії електромагнітного випромінювання (ЕМВ) із багатокомпонентними полімерними композитами, а також із складними композитними структурами на основі таких композитів (багатошарові екрани, 1D фотонні структури, градієнтні композити), моделювання і оптимізація композитних структур з метою отримання матеріалів з керованими характеристиками відбиття та поглинання ЕМВ, що має значення для багатьох прикладних застосувань, таких як зв’язок, медицина, астрофізичні спостереження, побутові застосування.

Результати наукової діяльності опубліковано в понад 280 наукових робах, із них 3 монографії, 6 розділів монографій, 186 статей у вітчизняних та закордонних наукових фахових виданнях (в базі Scopus – 110, h-фактор – 18), 11 патентів на винаходи і тези доповідей на міжнародних конференціях.

Секретар локального оргкомітету постійного Українсько-німецького симпозіуму з фізики і хімії наноструктур та нанобіотехнології (2012, 2013, 2015, 2017 рр.) та Українсько-французької школи-семінару з фізики та хімії вуглецевих наноматеріалів (2013 р.).

Була науковим керівником аспіранта Лозицького О.В., який успішно захистив дисертацію доктора філософії «Електричні та мікрохвильові властивості композитних структур із нановуглецевими та неорганічними наповнювачами», 2022р.

Співвиконавець досліджень в рамках міжнародних проектів:

УНТЦ – 1999-2002рр; 2002-2005рр.; 2010-2013 рр.;

CRDF – “New materials on carbon nanotube basis for nanotechnology” (2005-2006 рр.);

NATO – Грант NUKR.SFPP 984243 “Novel nanocomposites based on nanoscaled carbon systems for electromagnetic shielding” (2013-2015 рр.);

Грант NUKR.SFPP G5697 Globular Carbon based Structures and Metamaterials for Enhanced еlectromagnetic Protection (2020-2023 рр.)

Рецензент міжнародних журналів:

Carbon, Composites Science and Technology, Journal of Applied Physics, Journal of Physics and Chemistry of Solids, Scientific Reports, Results in Physics, Applied Physics A, Ceramics International, Journal of Materials Science, Polymers, Polymer Composites, Materials Chemistry and Physics та інших.

Найбільш вагомі останні роботи за останні 5 років:

Монографії та розділи в монографіях:

1. Овсієнко І.В., Мацуй Л.Ю., Вовченко Л.Л., Лень Т.А. Термодинаміка інтеркальованих сполук графіту. Видання: ТОВ "ТВОРИ. – 2020. ISBN 978-966-949-334-7

2. V.I. Grigoruk, V.V. OliynYk, V.V. Yagorodnii, L.Yu. Matzui, L.L.Vovchenko, I.A. Gural‘skiy, O.I. Kucheriv, V.O. Popov, V.L.Launets, F.L. Nikitenko, S. Vitusevich. Interaction of Physical fields
with nanostructured materials. Interaction of Microwave Radiation with Nanostructured Composites: Toward Effective Selective Absorbers. Forschungzentrum Julich GmbH. -2020.-
ISBN 978-3-95806-450-8.

3. О.А.Лазаренко, Л.Л.Вовченко, І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй. Полімерні композити нановуглець-метал: структура і електричні властивості. Видання: ТОВ "ТВОРИ. – 2018. –
Стр. 1-204. ISBN 978-617-7706-29-7.

4. L. Vovchenko, L. Matzui, Y. Perets, I. Sagalianov, O. Yakovenko. Electrical and thermal conductivity of epoxy nanocomposites with hybrid fillers. In: Advances in Nanotechnology.(eds. Zacharie Bartul&Jerome Trenor) NY: Nova Science Publishers, – 2018. – V.21. – P. 1-85.

Статті:

1. L.L. Vovchenko, L.Yu Matzui, O.S. Yakovenko, O.V. Lozitsky, T.A. Len, V.V. Oliynyk, M.V. Galaburda, M.O. Borovoy, O.A. Syvolozhskyi. Electrical and shielding properties of epoxy composites with Ni–C and Co–C core-shell nanoparticles. Physica E, 2022, 144, 115463

2. L. Vovchenko, L. Matzui, O. Yakovenko, V. Oliynyk, T. Len, A. Naumenko, L. Kulikov. Microwave absorption in epoxy composites filled with MoS2 and carbon nanotubes. J. Appl. Phys. 2022, 131(3), 035103.

3. O.S. Yakovenko, L.Yu. Matzui, O.A. Syvolozhskyi, L.L. Vovchenko, O.A. Lazarenko, O.V. Ischenko, A.G. Dyachenko, A.V. Vakaliuk, V.V. Oliynyk, V.V. Zagorodnii, A.V. Bodnaruk, V.M. Kalita, M.O. Borovoy. Epoxy composites filled with graphite nanoplatelets modified by FeNi nanoparticles: Structure and microwave properties. Materials Science and Engineering B, 2022, 283, 115776

4. O. S. Yakovenko, L.Yu. Matzui, L.L. Vovchenko et al. Electromagnetic Properties of Carbon Nanotube/BaFe12−xGaxO19/Epoxy Composites with Random and Oriented Filler Distributions. Nanomaterials, 2021, 11, 2873

5. L.L Vovchenko, O.V. Lozitsky, L.Y. Matzui, V.V. Oliynyk, V.V. Zagorodnii. Microwave shielding and absorbing properties of single- and multilayered structures based on two-phase filler/epoxy composites. Appl. Nanosci., 2022, 12(4), 1037–1049.

6. Vovchenko, L.L., Lozitsky, O.V., Matzui, L.Y., Oliynyk V.V., Zagorodnii V.V., Milovanov Yu. S., Garashchenko V.V., Prylutsky Yu.I.Impedance characterization and microwave permittivity of multi-walled carbon nanotubes/BaTiO3/epoxy composites. Appl. Phys. A, 2020, 126, 801.

7. Vovchenko, L.L., Lozitsky, O.V., Oliynyk, V.V., Zagorodnii, V.V., Len, T.A., Matzui, L.Y., Milovanov, Yu.S. Dielectric and microwave shielding properties of three-phase composites graphite nanoplatelets/carbonyl iron/epoxy resin. Appl Nanosci, 2020, 10, 4781–4790.

8. Vovchenko, L., Lozitsky, O., Matzui, L., Oliynyk, V., Zagorodnii, V., Skoryk, M. Electromagnetic shielding properties of epoxy composites with hybrid filler nanocarbon/BaTiO3. Mater. Chem. Phys., 2020, 240, 122234.

9. Vovchenko L, Matzui L, Oliynyk V, Milovanov Y, Mamunya Y, Volynets N, Plyushch A, Kuzhir P. Polyethylene composites with segregated carbon nanotubes network: Low frequency plasmons and high electromagnetic interference shielding efficiency. Materials, 2020, 3, 13(5).

10. Mamunya, Y., Matzui, L., Vovchenko, L., Maruzhenko, O., Oliynyk, V., Pusz, S., Kumanek, B., Szeluga. Influence of conductive nano- and microfiller distribution on electrical conductivity and EMI shielding properties of polymer/carbon composites. Compos. Sci. Technol. 2019, 170, 51-59.

One Response to “Вовченко Людмила Леонтіївна”

Trackbacks/Pingbacks


Leave a Reply

advert