Лабораторні роботи

 
 
О.О. Коротченков, О.Я. Оліх, І.В. Островський. «Методичні вказівки до лабораторного практикуму “Фізика напівпровідникових матеріалів”», Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2005, 69 с.

Боровий М.О., Овсієнко І.В. / Рентгенівська дифрактометрія наноструктурних матеріалів. Навчальний посібник з курсу лабораторних робіт. – К.: 2018. – 86 с.

 

Лабораторні практикуми для студентів природничих факультетів:

 
 
ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ. ЧАСТИНА І. Механіка, молекулярна фізика, електрика та магнетизм. Навчальний посібник / Боровий М.О., Лисов В.І., Козаченко В.В., Цареградська Т.Л., Овсієнко І.В., Жабітенко О.М. – К. , 2012. – 289 c. (Механіка, молекулярна фізика)

ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ. ЧАСТИНА І. Механіка, молекулярна фізика, електрика та магнетизм. Навчальний посібник / Боровий М.О., Лисов В.І., Козаченко В.В., Цареградська Т.Л., Овсієнко І.В., Жабітенко О.М. – К. , 2012. – 289 c.  (Електрика та магнетизм)

Бурдакова А. В., Жабітенко М. К., Оліх О. Я., Подолян А. О. Лабораторний практикум з курсу “Оптика” для студентів природничих факультетів. – К.: РВЦ «Київський університет», 2006. – 74 с.

Лабораторний практикум. Елементи атомної та ядерної фізики / М.О. Боровий, М.В. Ісаєв, А.Г. Кузьмич, А.О. Подолян, О.І. Половина, В.Є. Федоров. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 106 c.

advert