Робочі програми навчальних дисциплін
(2019 рік):

 

Вибрані розділи фізики наносистем

Діагностика наносистем

Експериментальні методи дослідження наносистем

Наноструктурні керамічні матеріали

Наноструктурований кремній: властивості та використання

Нанофізика напівпровідників

Напівпровідникова наноелектроніка

Процеси фазоутворення в аморфних та нанокристалічних системах

Силабус кваліфікаційної роботи магістра

Силабус науково-виробничої практики (без відриву від теор.навчання)

Спеціальні методи програмування та моделювання у фізиці наносистем

Теорія та моделювання наноструктур

Фізика нанокомпозитних матеріалів

Фізика низькорозмірних структур

Фізика нанорозмірних вуглецевих систем

Фізика наноструктур

Фізика нерівноважних відкритих систем

Фізика оптичних та фотоелектричних явищ в наноструктурах

Фізичні властивості наносистем

Професійна та корпоративна етика

Астрофізика

 

Робочі програми навчальних дисциплін
(вибіркові компоненти):

 

Вибрані розділи фізики наноструктур

Науковий семінар за спеціальністю

Силабус асистенської практики

Силабус тьюторської практики

Силабус науково-дослідної практики(без відриву від теор.навчання)

Силабус практики в наукових лабораторіях (без відриву від теор. навчання)

Силабус переддипломної практики (без відриву від теор. навчання)

Силабус практики з фаху (без відриву від теор. навчання)

Спеціальний науковий семінар з фізики наносистем

Сучасні комп’ютерні технології у фізиці наносистем

Сучасні програмні пакети у фізиці наносистем

Сучасні проблеми в фізиці наносистем

Теорія нанокомпозитів

Фізика поверхні і тонких плівок

Фізичні основи спінтроніки

 

advert