Категорія February, 2022

Оголошення про організацію освітнього процесу від 25.02.2022 р. (оновлена інформація)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, керуючись частиною третьою статті 2 Закону України «Про вищу освіту», Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року за №64/2022 і Статутом Університету, з метою мінімізації ризиків для життя і здоров’я здобувачів освіти і всіх категорій працівників Університету і з врахуванням листа МОН України «Про організацію освітнього процесу» від 25.02.2022 р. за № 1/3277-22 прийняв рішення:

1. Внести зміни до графіку навчального процесу Київського національного (затверджений розпорядженням №26 від 21.04.2021 року) і запровадити з 28.02.2022 року по 13.03.2022 року канікули для здобувачів освіти за усіма програмами усіх рівнів освіти Університету.

2. Керівникам структурних підрозділів забезпечити проведення для працівників і здобувачів вищої освіти інструктажів з техніки безпеки (в дистанційній формі).

3. Запровадити гнучкий режим роботи співробітників на цей період.

Posted in НовиниComments (0)

Про особливості проведення навчальних занять у період з 26 лютого по 18 березня 2022 року

Шановні учасники освітнього процесу!

Відповідно до Наказу ректора Бугрова В.А. від 23 лютого 2022 року №113-32 «Про внесення змін до наказів №1079-32 від 22.12.2021р. та №42-32 від 26.01.2022 р.»:

 • Продовжено запроваджені  раніше обмеження на проведення занять в приміщеннях Київського національного університету імені Тараса Шевченка на період з 26 лютого по 18 березня 2022 року.

  1) виконання Наказу передбачає проведення лабораторних, практичних та лекційних занять згідно чинних графіків навчального процесу і розкладів навчальних занять освітніх заходів із використанням технологій дистанційного навчання2) створення умов для проведення здобувачами освіти експериментальних досліджень, необхідних для виконання кваліфікаційних робіт і успішного завершення навчання за освітніми програмами, із дотриманням чинних карантинних обмежень і вимог, визначених у актуальних Постановах Кабінету Міністрів України  та  Головного державного санітарного лікаря України)

 • з 21 березня 2022 року забезпечити проведення навчальних занять на умовах визначених наказом №1079-32 від 22.12.2021 р., зокрема,  за денною формою навчання:

  1) практичні та лабораторні заняття проводяться в навчальних аудиторіях Університету

  2) семінарські заняття та лекції (для яких не передбачається формування лекційних потоків),
  проводяться, як правило, в навчальних аудиторіях Університету

  3) лекційні заняття (із дисциплін, за якими передбачається поєднання кількох навчальних груп), я
  к правило, проводяться з використанням технологій дистанційного навчання

Posted in НовиниComments (0)


advert