Категорія Засідання кафедри

Засідання кафедри загальної фізики (протокол №6)

 

У четвер,  2 травня  2024 року, о 12.00 в ауд. 318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол № 6)

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.  Звіт доцента Овсієнко І.В. про науково-педагогічну роботу за період дії контракту 2019-2024 н.р.
2.  Обговорення відкритої лекції доцента Овсієнко І.В.
3.  Затвердження рецензії на відкриту лекцію  доцента Овсієнко І.В.
4.  Про заміну навчального посібника «Нанорозмірні карбонові структури» для виконання контракту доценту Овсієнко І.В. на навчальний посібник «Загальна фізика для хіміків. Збірник задач. Частина 2. Електрика та магнетизм»  в зв’язку з виробничою необхідністю.
5.  Про надання рекомендацій вченій раді фізичного факультету  щодо укладання контракту на посаду доцента на наступний термін з кандидатом фізико-математичних наук, доцентом кафедри загальної фізики  Овсієнко І.В.
6.  Звіт доцента Подоляна А.О. про науково-педагогічну роботу за період дії контракту 2019-2024 н.р.
7.  Обговорення відкритого заняття  доцента Подоляна А.О.
8.  Затвердження рецензії на відкрите заняття доцента Подоляна А.О.
9.  Про заміну навчального посібника «Курс лекцій з фізики для студентів факультету інформаційних технологій» для виконання контракту доценту Подоляну А.О. на навчальний посібник «Загальна фізика для хіміків. Збірник задач. Частина 3. Оптика, елементи квантової механіки, атомної та ядерної фізики»  в зв’язку з виробничою необхідністю.
10.   Про надання рекомендацій вченій раді фізичного факультету  щодо укладання контракту на посаду доцента на наступний термін з кандидатом фізико-математичних наук, доцентом кафедри загальної фізики  Подоляном А.О.
11.   Про рекомендацію студентських доповідей на наукову конференцію молодих  вчених фізичного факультету «Наука XXI сторіччя: Сучасні проблеми фізики»
12.   Різне.

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри загальної фізики (протокол №4)

 
У четвер, 1 лютого 2024 року, о 14.15 відбудеться онлайн засідання кафедри загальної фізики (протокол №4)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про підсумки зимової екзаменаційної сесії.
2. Затвердження програм науково-дослідної практики з фізичного наноматеріалознавства для студентів 1 курсу магістратури.
3. Різне.

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри загальної фізики (протокол №3)


У четвер, 7 грудня 2023 року, о 14.15 в ауд. 318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол №3)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Затвердження звітів з науково-виробничої практики із фізики наноматеріалів студентами 1 курсу магістратури.
2. Затвердження звітів з асистентської та переддипломної практик студентами 2 курсу магістратури.
3. Про направлення доцента кафедри загальної фізики Овсієнко Ірини Володимирівни на стажування в Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України.
4. Про направлення доцента кафедри загальної фізики Подоляна Артема Олександровича на стажування в Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є. Лашкарьова НАН України.
5. Різне.

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри загальної фізики (протокол №2)


У середу, 1 листопада 2023 року, о 14.15 в ауд. 318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол №2).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Знайомство зі студентами 3 курсу групи ФНМК.

2. Про методику проведення навчального процесу в 2023-2024 н.р. у змішаному форматі.

3. Про хід виконання програм науково-виробничої практики із фізики наноматеріалів студентами 1 курсу магістратури:
Батраков Ярослав (н.к. Коротченков О.О.), Кущ Іван (н.к. Оліх О.Я.),Плахута Олег (проф. Кочелап В’ячеслав Олександрович, зав. відділу теор. фізики Інституту фізики напівпровідників), Федорчук Анатолій (н.к. Ліщук П.О.)

4. Про хід виконання програм асистентської та переддипломної практик студентами 2 курсу магістратури:
Дітковський Павло (н.к. Боровий М.О.), Заяць Дмитро (н.к. Овсієнко І.В.), Обіход Владислав (н.к. Цареградська Т.Л.), Лі Чжоучан (н.к. Ліщук П.О.)

5. Про хід виконання кваліфікаційних робіт бакалавра студентами 4 курсу:
Цегельний Владислав (н.к. Боровий М.О.), Каунов Валерій (н.к. Коротченков О.О.), Калюжний Денис (н.к. Оліх О.Я.), Моісеєнко Юрій (н.к. Овсієнко І.В.), Заболотна Софія (н.к. Цареградська Т.Л.)

6. Затвердження екзаменаційних білетів на зимову сесію.

7. Різне.

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри загальної фізики (протокол №1)

У вівторок, 29 серпня 2023 року, о 14.00 в ауд. 318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол №1)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Про підсумки роботи кафедри у 2022-2023 н.р. та завдання на 2023-2024 н.р.
 2. Затвердження педагогічного навантаження на 2023-2024 н.р.
 3. Про виконання програм літньої навчально-ознайомчої практики студентами 4 курсу спеціалізації «Фізика наноструктур в металах та кераміках» та затвердження тем кваліфікаційних робіт бакалавра. (Доповідають наукові керівники)
 4. Затвердження програм асистентської та переддипломної практик для студентів ІІ курсу магістратури.
 5. Затвердження програми педагогічної практики аспіранту Завгородньому Олексію. (керівник пед. пр. проф. Оліх О.Я.)
 6. Звіт аспіранта Шпильки Дениса про виконання програми педагогічної практики. (керівник пед .пр. доц. Овсієнко І.В..)
 7. Звіти та атестація аспірантів: Чепела Леся, Шпилька Денис, Завгородній Олексій
 8. Різне.

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Фаховий семінар кафедри загальної фізики (протокол №1)

У вівторок, 29 серпня 2023 року, о 12.00 в ауд. 318 відбудеться фаховий семінар кафедри загальної фізики. (протокол №1)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Проведення публічної презентації наукових результатів дисертації аспіранта 4 року навчання Сиволожського Олексія Анатолійовича (науковий керівник – проф. Мацуй Людмила Юріївна) «Електродинамічні характеристики полімерних композитів з гібридним наповнювачем», що подається на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 природничі науки за спеціальністю 104 фізика та астрономія.

Після завершення семінару відбудеться засідання кафедри загальної фізики.

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Про результати проведення он-лайн засідання кафедри загальної фізики (протокол № 10)

Сьогодні відбулося он-лайн засідання кафедри загальної фізики, на якому було проведено попередній захист кваліфікаційних робіт студентів 4-го курсу бакалаврату групи «ФНМК» у 2023 році:

Батракова Ярослава (н.к. проф. Коротченков О.О.), Куща Івана (н.к. проф. Оліх О.Я.), Романька Ярослава (н.к. доц. Подолян А.О.), Федорчука Анатолія (н.к. ас. Ліщук П.О.)

Рішенням співробітників та викладачів кафедри всі представлені дипломні роботи рекомендовано до захисту на ДЕК.

Вітаємо студентів та бажаємо успіхів на захисті робіт !

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Он-лайн засідання кафедри загальної фізики (протокол № 11)

У понеділок, 20 червня 2023 року, о 14.00 відбудеться он-лайн засідання кафедри загальної фізики (протокол № 11)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Передзахист кваліфікаційних робіт бакалаврів (група туркменів):

 • Дурдиєв Ресулберді (н.к. проф. Коротченков О.О.)
 • Іламанов Шатлик (н.к. проф. Оліх О.Я.)
 • Гадамов Агамират (н.к. доц. Козаченко В.В.)
 • Чариєв Какагелді (н.к. доц. Овсієнко І.В.)

2. Різне

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Он-лайн засідання кафедри загальної фізики (протокол № 10)

У понеділок, 16 червня 2023 року, о 16.00 відбудеться он-лайн засідання кафедри загальної фізики (протокол № 10)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Передзахист кваліфікаційних робіт бакалаврів студентів кафедр групи «Фізика наноструктур в металах та кераміках»:

 • Батраков Ярослав (н.к. проф.  Коротченков О.О.)
 • Кущ Іван (н.к. проф. Оліх  О.Я.)
 • Романько Ярослав (н.к. доц. Подолян А.О.)
 • Федорчук Анатолій (н.к. ас. Ліщук П.О.)

2. Різне

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Он-лайн засідання кафедри загальної фізики (протокол № 9)У понеділок, 5 червня 2023 року, о 15.00 відбудеться он-лайн засідання кафедри загальної фізики (протокол № 9)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про роботу факультету в 2023-2024 навчальному році.

2. Про підготовку до захисту кваліфікаційних робіт бакалавра (правила оформлення робіт, затвердження рецензентів).

3. Про навчальну (літню) практику з фаху для студентів 3 курсу.

4. Різне

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

advert