Категорія Співробітники

Лазаренко Олександра Андріївна

науковий співробітник,
кандидат фізико-математичних наук

e-mail: alazar@univ.kiev.ua

lazarenko_cor2007 – вища освіта: фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2007-2008 – стажист дослідник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2008-2011 – аспірантура, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2011-2013 – інженер 1 категорії, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2012 – кандидат фізико-математичних наук, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2013 – молодший науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

2016 – науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Розробка полімерних композитів на основі структурно різних форм нановуглецю.
 • Композитні матеріали як елементи захисту від електромагнітного випромінювання.

Керівництво проектами:

• 2015 р. – НДР №15БФ051-02 «Розробка нових нанокомпозитів вуглець-полімер із заданим розподілом наповнювача для захисту від електромагнітного випромінювання»,

• 2016-2018 рр. – НДР №16БФ051-03М «Полімерні композити з періодичною вуглецевою структурою з підвищеними адсорбційними властивостями».

Стипендії, стажування, нагороди:

2010-2011 н.р – академічна стипендія імені Михайла Грушевського для молодих вчених.

2010 р. – стипендія компанії Tokio Boeki

2008 р. та 2012 р. – стажування у Технічному універститеті Ілменау (м. Ілменау, Німеччина)

2013 р. – стажування у Страсбурзькому університеті (м. Страсбург, Франція)

2015 р. –  Грант Президента України для молодих вчених «Полімерні композити з орієнтованим розподілом наповнювача як елементи захисту від електромагнітного випромінення»

Результати наукової діяльності опубліковані у більш ніж 50 наукових роботах у вітчизняних та зарубіжних журналах, а також в матеріалах наукових конференцій.

Індекс Гірша (h-індекс) Лазаренко О.А. за наукометричною базою даних Scopus – 9.

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Oleksandra_Lazarenko

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25925042800

Найбільш вагомі останні роботи:

Публікації у наукових журналах:

 • Sahalianov, I., Lazarenko, O. Enhancement of electroconductivity and percolation threshold by the morphology of dielectric network in segregated polymer/nanocarbon composites, (2019) Materials Research Express, 6 (9) статья № 095019.
 • Yakovenko, O.S., Matzui, L.Y., Vovchenko, L.L., Lazarenko, O.A., Perets, Y.S., Lozitsky, O.V.Complex permittivity of polymer-based composites with carbon nanotubes in microwave band, (2019) Applied Nanoscience (Switzerland).
 • Yakovenko, O.S., Matzui, L.Y., Vovchenko, L.L., Lozitsky, O.V., Prokopov, O.I., Lazarenko,O.A., Zhuravkov, A.V., Oliynyk, V.V., Launets, V.L., Trukhanov, S.V., Trukhanov, A.V. Electrophysical properties of epoxy-based composites with graphite nanoplatelets and magnetically aligned magnetite (2018) Molecular Crystals and Liquid Crystals, 661 (1), pp. 68-80.
 • Yakovenko O, Matzui L, Danylova G, Zadorozhnii V, Vovchenko L, Perets Yu, Lazarenko O. Electrical Properties of Composite Materials with Electric Field – Assisted Alignment of Nanocarbon Fillers (2017) Nanoscale Research Letters, 12:471-11.
 • Perets, L. Aleksandrovych, N. Melnychenko, O. Lazarenko, L. Vovchenko, L. Matzui. The electrical properties of hybrid composites based on multiwall carbon nanotubes with graphite nanoplatelets (2017) Nanoscale Research Letters, 12, pp. 406-1–406-11.
 • Sagalianov, I., Vovchenko, L., Matzui, L., Lazarenko, O. Synergistic Enhancement of the Percolation Threshold in Hybrid Polymeric Nanocomposites Based on Carbon Nanotubes and Graphite Nanoplatelets (2017) Nanoscale Research Letters, 12 (1).
 • Influence of Ultraviolet/Ozonolysis Treatment of Nanocarbon Filler on the Electrical Resistivity of Epoxy Composites. Yulia Perets, Lyudmila Matzui, Lyudmila Vovchenko, Irina Ovsiienko, Olena Yakovenko, Oleksandra Lazarenko, Alexander Zhuravkov and Oleksii Brusylovets Nanoscale Research Letters, 2016, 11:370.

Розділи монографій англ. мовою:

 • Melnychenko, M.S., Perets, Y.S., Aleksandrovych, L.L., Vovchenko, L.L., Lazarenko, O.A., Matzui, L.Y. Dielectric properties of nanocarbon polymer composites with binary filler (2017) Springer Proceedings in Physics, 195, pp. 855-871.
 • L. Vovchenko, L. Matzui, V.Oliynyk, V. Launetz, V. Zagorodnii, O. Lazarenko. Electrical and shielding properties of nanocarbon-epoxy composite. Conductive Materials and Composites (ed. Vera Mitchell). – 2016. – Chapter 2. – P.29-91.

Монографії:

 • Полімерні композити нановуглець-метал: структура і електричні властивості/ Лазаренко О.А., Вовченко Л.Л., Овсієнко І.В., Мацуй Л.Ю. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018. – 204 с. ISBN 978-617-7706-29-7

Leave a Reply

advert